Share holders

IV ванредна Скупштина акционара (2019)

* Позив

* Материјали и приједлози одлука за IV ванредну Скупштину акционара која се одржава 30.09.2019. године

* Записник са IV ванредне Скупштине акционара одржане 30. 09. 2019. године

III ванредна Скупштина акционара (2019)

* Материјали и приједлози одлука за III ванредну Скупштину акционара која се одржава 23.08.2019. године

* Одлуке са III ванредне Скупштине акционара одржане 23. 08. 2019. године

* Записник са III ванредне Скупштине акционара одржане 23. 08. 2019. године

Годишња Скупштина акционара (2019)

* Материјали и приједлози одлука за I Годишњу скупштину акционара која се одржава 14.06.2019. године

* Одлуке са Годишње скупштине акционара одржане 14. 06. 2019. године

* Записник са Годишње скупштине акционара одржане 14.06.2019. године

II ванредна Скупштина акционара (2019)

* Позив

* Материјали и приједлози одлука за II ванредну Скупштину акционара која се одржава 29.03.2019. године

* Одлуке са II ванредне Скупштине акционара одржане 29. 03. 2019. године

* Записник са II ванредне Скупштине акционара одржане 29.03.2019. године

I ванредна Скупштина акционара (2019)

* Материјали и приједлози одлука за I ванредну Скупштину акционара која се одржава 04.02.2019. године

* Одлуке са I ванредне Скупштине акционара одржане 04. 02. 2019. године

* Записник са I ванредне Скупштине акционара одржане 04.02.2019. године

Scroll to top
X
ENG