Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Share holders

IV ванредна Скупштина акционара

III ванредна Скупштина акционара

Годишња Скупштина акционара

II ванредна Скупштина акционара 

I ванредна Скупштина акционара 

Scroll to top
X
ENG