Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Quality Policy and certificates

Јавно предузеће Поште Српске а.д. Бања Лука, успоставља Политику квалитета која омогућује да Поште Српске буду увијек корисницима на услузи. Својим свакодневним пословањем Поште Српске дају важан допринос у развоју и пружању висококвалитетних и широко доступних поштанских, финансијских и информатичко-комуникационих услуга, уз економску самоодрживост и одговорно пословање. Поште Српске на овај начин остварују своју визију „бити најбољи поштански оператер са којим је лако и једноставно пословати“.

Предности Пошта Српске у поштанској дјелатности су традиција, поузданост, финансијска стабилност и снага бренда. Запослени Пошта Српске су компетентни и свима препознатљиви, квалитетни, искусни, стручни и доступни. Велики број корисника услуга Пошта Српске има повјерење у запослене раднике, а тиме и у Поште Српске са највећом и најдоступнијом мрежом пословница у Републици Српској.

Поште Српске се, у свом раду, увијек воде стратешким циљем да се неометано баве унапређењем поштанске дјелатности не само развојем основног пословања, него и понудом услуга других предузећа и институција, које преко Пошта Српске нуде своје производе и услуге. Стратешки циљеви Пошта Српске су врхунски квалитет било које услуге која се нуди, била она властита, било да је других предузећа и институција. Свој рад Поште Српске усмјеравају према потребама корисника. Врхунска
услуга је кључ напретка Пошта Српске.

Основне вриједности које његују Поште Српске су повјерење, проактивност, развој основног пословања, знања и повјерења.

Бити лидер на захтјевном тржишту поштанске дјелатности, Поште Српске остварују провођењем и сталним побољшањем система управљања квалитетом, усаглашеног са захтјевима стандарда серије

ISO 9001:2015

што обухвата:

  • мјере за повећање задовољства корисника и разумијевање захтјева релевaнтних заинтересованих страна;
  • планирање, реализација и управљање процесима који доприносе остваривању лидерске улоге у области поштанске дјелатности;
  • активно учешће запослених у планирању, провођењу и вредновању свих активности у процесу пружања услуга;
  • континуирану модернизацију опреме, унапређење технологије и услова рада, обуку и стручно усавршавање запослених;
  • стално побољшање квалитета пружања услуга;
  • поштовање закона, прописа и стандарда из области дјеловања предузећа;
  • рационализацију трошкова;
  • развијање партнерских односа са добављачима;
  • континуирано управљање пословним ризицима;
  • унапређење корпоративне културе.

Политика квалитета представља оквир за успостављање и преиспитивање циљева квалитета.

Управа Предузећа ће периодично преиспитивати ефикасност система менаџмента квалитетом и своје циљеве квалитета у сврху осигурања њихове ефективности и континуиране примјењивости.

У циљу испуњења утврђене политике квалитета, промовисаћемо позитиван однос и одговоран став према процесу рада код свих запослених у Поштама Српске.

Бања Лука, 04.09.2019. године

Scroll to top
X
ENG