Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Политика квалитета и цертификати

Јавно предузеће Поште Српске а.д. Бања Лука, успоставља Политику квалитета која омогућује да Поште Српске буду увијек корисницима на услузи. Својим свакодневним пословањем Поште Српске дају важан допринос у развоју и пружању висококвалитетних и широко доступних поштанских, финансијских и информатичко-комуникационих услуга, уз економску самоодрживост и одговорно пословање. Поште Српске на овај начин остварују своју визију „бити најбољи поштански оператер са којим је лако и једноставно пословати“.

Предности Пошта Српске у поштанској дјелатности су традиција, поузданост, финансијска стабилност и снага бренда. Запослени Пошта Српске су компетентни и свима препознатљиви, квалитетни, искусни, стручни и доступни. Велики број корисника услуга Пошта Српске има повјерење у запослене раднике, а тиме и у Поште Српске са највећом и најдоступнијом мрежом пословница у Републици Српској.

Поште Српске се, у свом раду, увијек воде стратешким циљем да се неометано баве унапређењем поштанске дјелатности не само развојем основног пословања, него и понудом услуга других предузећа и институција, које преко Пошта Српске нуде своје производе и услуге. Стратешки циљеви Пошта Српске су врхунски квалитет било које услуге која се нуди, била она властита, било да је других предузећа и институција. Свој рад Поште Српске усмјеравају према потребама корисника. Врхунска
услуга је кључ напретка Пошта Српске.

Основне вриједности које његују Поште Српске су повјерење, проактивност, развој основног пословања, знања и повјерења.

Бити лидер на захтјевном тржишту поштанске дјелатности, Поште Српске остварују провођењем и сталним побољшањем система управљања квалитетом, усаглашеног са захтјевима стандарда серије

ISO 9001:2015

што обухвата:

  • мјере за повећање задовољства корисника и разумијевање захтјева релевaнтних заинтересованих страна;
  • планирање, реализација и управљање процесима који доприносе остваривању лидерске улоге у области поштанске дјелатности;
  • активно учешће запослених у планирању, провођењу и вредновању свих активности у процесу пружања услуга;
  • континуирану модернизацију опреме, унапређење технологије и услова рада, обуку и стручно усавршавање запослених;
  • стално побољшање квалитета пружања услуга;
  • поштовање закона, прописа и стандарда из области дјеловања предузећа;
  • рационализацију трошкова;
  • развијање партнерских односа са добављачима;
  • континуирано управљање пословним ризицима;
  • унапређење корпоративне културе.

Политика квалитета представља оквир за успостављање и преиспитивање циљева квалитета.

Управа Предузећа ће периодично преиспитивати ефикасност система менаџмента квалитетом и своје циљеве квалитета у сврху осигурања њихове ефективности и континуиране примјењивости.

У циљу испуњења утврђене политике квалитета, промовисаћемо позитиван однос и одговоран став према процесу рада код свих запослених у Поштама Српске.

Бања Лука, 04.09.2019. године

Иди на врх
X
CIR