Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Биз експрес

Пренос пошиљака Биз експрес врши се само у унутрашњем поштанском саобраћају.

Корисници услуге Биз експрес могу бити  правна лица или самостални предузетници који имају закључену ову врсту уговора. Да би корисници могли користити услугу Биз експрес једна од страна,  пошиљалац или прималац пошиљке мора имати закључен уговор о пресносу пошиљака Биз експрес. Kорисници ове услуге (пошиљалац или прималац)  могу бити  и физичка лица, под условом да је наручилац услуге  правно лице или самостални предузетник који има закључен уговор о преносу пошиљака Биз експрес.

Биз eкспрес је услуга за коју је гарантован рок уручења на територији Босне и Херцеговине, у преко 85 % пошта наредни радни дан до 15 часова.  Садржај Биз eкспрес пошиљке може бити искључиво роба, а пошиљка мора имати означену вриједност (највише до 10.000,00КМ).

Поред наведеног, за пошиљке Биз експрес у унутрашњем саобраћају пошиљалац може захтијевати:

 • означену вриједност пошиљке
 • да преда откупну пошиљку
 • лично уручење
 • повратницу
 • повратну документацију.

Пошиљка Биз експрес се може примити као појединачна, збирна (најмање 2 (двије), а највише 3 (три) појединачне пошиљке) и Биз експрес-палета.

 • Рок за уручење пошиљака Брзе поште је наредни радни дан до 15 часова, ако је пошиљка предата прије отпреме пошиљака из поште и уколико одредишна пошта (пошта која уручује пошиљку) има наредни радни дан размјену закључака

 • За поште које немају свакодневну размјену закључака рок за уручење пошиљака је до 15 часова у дан размјене закључака (приспјеће пошиљке у пошту која уручује пошиљку). 

 • Списак пошта са роковима уручења Брзе поште можете погледати овдје.

Поштарину за пренос пошиљака може да плати:

 • пошиљалац;
 • прималац;
 • треће лице, под условом да исти има закључен уговор о преносу пошиљака Биз експрес.
 • Пошиљка Биз експрес може садржавати робу
 • Одговорност за слање забрањених предмета сноси пошиљалац;
 • Пошиљалац пошиљке је одговоран за штету која је проузрокована садржајем пошиљке или неодговарајућим паковањем;
 • Пошиљалац је обавезан да упакује пошиљку тако што ће заштити садржај пошиљке и раднике који рукују с пошиљком;
 • За паковање пошиљака користи се одговарајућа амбалажа, као нпр. омоти-коверте, курирске врећице, провидне фолије, кутије, сандуци и др.
 • Амбалажа мора да одговара врсти, природи, садржају, облику, величини, маси и вриједности пошиљке;
 • Предмети од стакла и остали ломљиви предмети (предмети од керамике, електрична и рачунарска опрема) треба да буду запаковани у тврдој кутији, испуњеној одговарајућим заштитним материјалом
 • Течности треба да буду затворене у потпуно непромочиве посуде. Свака посуда се ставља у специјално тврду кутију у којој се налази одговарајући заштитни материјал за упијање течности у случају  оштећења  посуде. Поклопац кутије се чврсто затвара тако да не може да се отвори;
 • Масне и тешко топиве материје (мазива, текући сапун, креме, смола и сл.) морају бити затворене у прво паковање (кутија, платнена врећа или пластична врећа), а затим у кутију од дрвета, метала, чврстог пластичног материјала или неког другог материјала како би се спријечило истицање садржаја;
 • Разне врсте сувих прашкова морају бити упаковане у посуду (кутију, врећу) од метала, дрвета, отпорног пластичног материјала или од картона. Ове посуде морају бити стављене у чврсту кутију, израђену од дрвета, лима, пластике и сл., а простор између кутија се мора испунити пиљевином или неком другом заштитном упијајућом материјом;
 • Ако се пријем пошиљке Брзе поште и Биз експреса врши појединачно, пошиљалац својим потписом на обрасцу „Адресница“ у пољу “Потпис пошиљаоца” потврђује да је упознат са условима пружања услуге и да одговара за адекватно паковање пошиљке или потписом на пријемној књизи-лист, уколико се пријем исте врши апликацијски;
 • За затварање пошиљака користи се лијепак, љепљива трака, канап, сигурносна наљепница и др.
Иди на врх
X
CIR