Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Секограм

Секограм је отворена поштанска пошиљка која садржи писмо намијењено слијепим или слабовидним лицима, отиснуто на крутом папиру или неком другом сличном материјалу.

Поред тога, секограмом се сматрају и клишеи са знацима секографије и звучни снимак или специјални папир, намијењен слијепим или слабовидним лицима, уз услов да га предаје на пренос нека установа за слијепе или да је упућен тој установи.

Секограм може бити масе до 7 кг. Димензије секограма морају одговарати димензијама за писмо.

Код слања секограма,  пошиљалац је у унутрашњем саобраћају обавезан ставити у десном горњем углу адресне стране  ознаку „СЕКОГРАМ“, а у међународном саобраћају ознаку „CECOGRAMME“.

Обични секограм се посебно не евидентира током преноса. Препоручени секограм се користи за пренос важнијег садржаја, приликом пријема на пренос му се додјељује регистровани број пријема (бар код), пошиљаоцу се издаје потврда о пријему пошиљке, а уручује се примаоцу уз потпис.

Секограм је ослобођен поштарине у унутрашњем и међународном саобраћају, изузев поштарине за посебну услугу Авионска пошиљка.

Иди на врх
X
CIR