Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Ријеч директора

„Поште Српске“ а.д. Бања Лука су јавни поштански оператер и један од стубова привреде Републике Српске.
У оквиру Предузећа је запослено око 2400 радника који су распоређени у Дирекцији Предузећа, 10 радних јединица за поштански саобраћај и Специјализованој радној јединици за информационе услуге.
У оквиру „Пошта Српске“ тренутно је организовано 227 ЈПМ, на који начин су наше услуге доступне на цијелој територији Републике Српске.
Умрежавањем свих локација на којима се налазе наше пословнице, унапређивањем технологије пословања и информатичке повезаности процеса, приближавамо наше услуге корисницима.
Свјесни друштвене одговорности Предузећа и улоге Пошта Српске у привредном развоју Републике Српске у сталном смо, континуираном обезбјеђивању нових могућности за убрзани развој пословања Предузећа, а самим тим и друштва у цјелини.
У сложеним тржишним условима константно показујемо високу конкурентност и озбиљност у домету квалитета услуга, цијена и рокова испоруке.
Поред унапређивања традиционалних услуга, настојимо повећати приходе увођењем нових услуга, односно кроз осавремењивање пословања.
Истовремено се налазимо у сталном побољшању организације пословања ради постизања што бољих пословних резултата.
Помјерамо границе у вршењу најкомплекснијих задатака, као и пројеката од општег друштвеног интереса.
Пратећи трендове електронске комуникације и дигитализације Поште Српске доказују да су стабилан систем који има потенцијал да брзо реагује и ефикасно одговори на сложене задатке.
У потпуности успијевамо одговорити потребама свих корисника наших услуга.
На понос нам иде успјешно пружање поштанских услуга на територији цијеле Републике Српске са истим квалитетом, цијенама и једнаким условима за све кориснике.
Циљеви пословања Пошта Српске које ћу у свом мандату држати за приоритетне су:

1. Одржавање стабилности и ликвидности Предузећа,
2. Стални рад на побољшању квалитета вршења наших услуга,
3. Унапређивање постојећих услуга истраживањем тржишта и праћењем трендова,
4. Креирање цјеновне политике с циљем повећања броја корисника наших услуга,
5. Акцентовање маркетнишких активности односно, промоција путем електронских и штампаних медија,
6. Наставак и активнији ангажман на брендирању Пошта Српске,
7. Увођење система мотивације запослених и креирање кадровске политике Предузећа,
8. Имплементирање пројеката и смјерница Свјетског поштанског савеза,
9. Унапређивање сарадње са осталим поштанским оператерима у БиХ и региону

Период пословања који нам предстоји базираћу на крајњем циљу, а то је побољшање пословања Предузећа, побољшање квалитета услуга и задовољство корисника.

Директор Миладин Радовић

Иди на врх
X
CIR