Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Oрганизација

Поште Српске су 25. децембра 2002. године извршиле статусну промјену-власничку трансформацију продајом дијела државног капитала према Закону о приватизацији државног капитала у предузећима (Сл. гласник РС број 24/98).

Основни капитал подијељен је на:


Поштама Српске данас управљају органи друштва:

  • Скупштина акционара 
  • Надзорни одбор
  • Управа 

Управа

Миладин Радовић, дипл. инж. саобраћаја

Рођен 1988. године у Љубовији. Дипломирани инжењер саобраћаја и власник више приватних предузећа.
Успјешан привредник и одборник у Скупштини општине Братунац. Ожењен, отац троје дјеце.
Од јула, 2019. године преузима функцију директора Пошта Републике Српске.

Зоран Вујмиловић, дипл.ек.

Рођен 1972. године у Бањој Луци. Завршио средњу Електро-техничку школу „Никола Тесла“ Бања Лука, смјер рачунарска техника и аутоматика и Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, те стекао звање дипломирани економиста.
Учесник одбрамбено-отаџбинског рата од 1992. године.
Од 2004. године запослен у Поштама Српске А.Д. Бања Лука, на радним мјестима: Самостални стручни сарадник за благајничко трезорско пословање, шеф Одсјека за платни промет, руководилац Службе за платни промет.
У периоду од 2012. године до 2020. године, у два мандата, обављао функцију начелника Службе за заједничке послове у Градској управи Града Бања Лука. Ожењен, отац двоје дјеце.

Мр Миленко Вучета, дипл.инж.

Рођен је 1966. године у Нишевићима код Приједора. Факултет прометних знаности у Загребу, смјер ПТТ промет, завршио је 1990. године, те је на истом факултету и магистрирао. По завршетку студија запослио се у РЈ за поштански саобраћај Нови Сад, а након тога, споразумом о преузимању радника, прелази у Предузеће ПТТ саобраћаја “Крајина”, данашње Поште Српске. У пошти је радио на мјестима руководиоца службе, директора радне јединице за поштански саобраћај, те замјеника директора Предузећа. Од 2013. године до априла 2016. године радио је на мјесту начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Града Бањалука. Ожењен, отац двоје дјеце.

Зоран Протић, дипл.инж.

Рођен је 1975. године у Бањалуци, гдје је 2004. године завршио Електротехнички факултет, и стекао звање дипломираног инжењера електротехнике. У Поштама Српске запослен је од 2004. године. Прије именовања, радио је на мјесту руководиоца Службе за развој у области Информационих технологија и развоја. Отац четверо дјеце.

Сњежана Мартић, дипл.саобраћајни инж.

Рођена је 30.03.1963. године у Котор Варошу. Саобраћајни факултет завршила је у Београду, Одсјек за ПТТ саобраћај, те стекла звање дипломирани саобраћајни инжењер. У периоду од 1994. до 2000. године обављала послове у оквиру поштанске експлоатације са средњом, вишом и високом стручном спремом. Након тога, у Поштама Српске обављала функцију Директора РЈ ПСЦ Бања Лука. У периоду од 2001. до 2005. године била је руководилац Службе за транспорт и прераду пошиљака, а затим од 2005. до 2006. године савјетник Управе предузећа за корпоративно управљање. Од 2006. до 2015. године изабрана за Извршног директора за поштански саобраћај, а након тога од 2017. године савјетник у Пословном кабинету. Мајка је једног дјетета.

Иди на врх
X
CIR