Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Политика сигурности информација и цертификати

Управа Јавног предузећа Поште Српске а.д. Бањалука се опредјелила за успостављање и примјену система управљања сигурношћу информација у складу са захтјевима међународног стандарда

ISO 27001:2013

како би допринијела континуираном одржавању повјерљивости, интегритета и доступности информација и информационе имовине.

Политиком се обавезујемо да осигурамо:

 • да је одржана повјерљивост информација,
 • да је очуван интегритет информација путем заштите од неовлаштене модификације,
 • да се осигура континуирана доступност информација.

Такође, обавезујемо се и да:

 • континуирано испуњавамо законске, уговорне и регулаторне захтјеве, посебно у погледу очувања
  повјерљивости личних информација,
 • кроз одговарајућу процјену ризика, идентификујемо вриједности информација и информационе
  имовине, те разумијемо њихове рањивости и пријетње које их могу изложити ризику,
 • управљамо ризицима високог нивоа како би их свели на прихватљив ниво кроз дизајнирање,
  имплементацију и одржавање контрола (мјера заштите) за смањење ризика,
 • проводимо одговарајуће програме обуке и подизања свијести о информационој сигурности са свим
  запосленим и, гдје је примјенљиво, другим заинтересованим странама,
 • пријављујемо, истражујемо и промптно реагујемо на све сумњиве повреде информационе
  сигурности (сигурносне догађаје и сигурносне инциденте),
 • одржавамо и тестирамо планове за континуитет пословања,
 • континуирано радимо на унапређењу система управљања сигурношћу информација.

Управа ЈП “Поште Српске а.д. Бања Лука” је посвећена систему управљања сигурношћу информација и обезбједиће да ова Политика буде транспарентна и објашњена свим запосленима и заинтересованим странама, имплементирана у цијелом  предузећу и периодично ревидирана како би се континуирано провјеравала њена прикладност.

Бања Лука, 03.11.2021. године

Иди на врх
X
CIR