Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Писмоносне услуге

Писмоносна пошиљка је свака поштанска пошиљка која садржи неко саопштење у писаној форми, као и на свакој врсти физичког медија, коју треба доставити назначеном примаоцу.
 
 
 

Писмоносне услуге подразумијевају пренос:
 • писама
 • дописница (разгледнице, честитке,…)
 • тисковина
 • М врећа, и
 • секограма

Садржај пошиљке одређује начин пријема, тј. да ли ће бити примљена као писмо, дописница, тисковина, М врећа или секограм.

Ако је садржај писано саопштење и/или роба пошиљка ће бити примљена као писмо, а ако садржај чине  књиге, новине, часописи, или други штампани материјал пошиљка ће бити примљена као тисковина, односно М врећа. Разгледнице и честитке се примају као дописнице, док пошиљке чији је садржај намијењен за слијепа и слабовидна лица се примају као секограми.

Под роковима преноса поштанских пошиљака подразумијева се вријеме од пријема пошиљке до њеног уручења примаоцу, односно покушајa уручења.

У унутрашњем поштанском саобраћају, Поште Српске су обавезне писмоносне пошиљке пренијети у сљедећим роковима:

 • до 2 радна дана на доставним подручјима на којима је достава организована минимално 5 радних дана седмично
 • до 3 радна дана на доставним подручјима на којима је достава организована минимално 3 радна дана седмично
 • до 5 радних дана на доставним подручјима на којима је достава организована минимално 1 радни дан седмично.

У рокове преноса се не рачунају:

 • дан пријема пошиљке
 • нерадни дани поште (недеља, државни и вјерски празници и дани када пошта не врши уручење пошиљка)
 • вријеме кашњења због нетачне и непотпуне адресе
 • вријеме кашњења због више силе или застоја у саобраћају, насталог без кривице Пошта Српске.

У међународном поштанском саобраћају рокови преноса зависе од удаљености држава прималаца, саобраћајних веза, стандарда квалитета националних поштанских оператера.
Оквирни рокови преноса писмоносних пошиљака представљају оквирно, а не гарантовано  вријеме преноса. Вријеме проведено на царини у одредишној земљи се не рачуна у рокове преноса.

Иди на врх
X
CIR