Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Писмо

Писмо може бити обично, препоручено и вриједносно, максималне масе до 2кг.

Обично писмо се користи за слање докумената и посебно се не евидентира током преноса.

Препоручено писмо се користи за слање важнијих докумената или предмета (робе) и евидентира се код пријема и уручења у унутрашњем саобраћају, односно у свим фаза преноса у међународном саобраћају.

Вриједносно писмо се користи за слање посебно важних докумената или вриједних предмета. На вриједносном писму се обавезно означава вриједност и посебно се евидентира у свим фазама преноса.

  • најмање димензије писма су 90×140 мм, с толеранцијом од 2 мм;
  • највеће димензије писма су 900 мм, у збиру дужине, ширине и висине, с тим да ниједна од те три димензије не смије појединачно бити већа од 600 мм;
  • најмање димензије писма у облику ваљка су 170 мм у збиру  дужине и два пречника, с тим да дужина не смије бити мања од 100 мм,
  • највеће димензије писма у облику ваљка су 1040 мм у збиру  дужине и два пречника, с тим да дужина не смије бити већа од 900 мм.
Иди на врх
X
CIR