Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Тисковина

Тисковина је отворена писмоносна пошиљка чији садржај нема значај личног или пословног дописивања, а штампана је у више истовјетних примјерака на папиру, картону или другом материјалу. Тисковином се сматра пошиљка која садржи књиге, штампу и службена гласила. Тисковина се предаје у отвореној коверти, а може се предати и у затвореном омоту али тако да поштански службеник може провјерити садржај без оштећења пошиљке.

У лијевом горњем углу адресне стране тисковине пошиљалац је обавезан ставити ознаку “ТИСКОВИНА” , а у међународном саобраћају “IMPRIME”.

Тисковина  може да садржи и наруџбеницу,  рачун, отпремницу, налог за плаћање, магнетни медиј, компакт диск и слично, који се односе на садржину пошиљке и чине њен саставни дио.

Максимална маса тисковине је 2 кг, а изузетно може бити масе до 5 кг ако је садржај недјељив или чини цјелину.

Иди на врх
X
CIR