Финансијске услуге

Финансијске услуге Поште Српске пружају у свим својим организационим јединицама. Финансијским услугама се обезбјеђују различити облици плаћања, као и дознаке готовог новца.

Поште Српске, поред ових, могу обављати и друге финансијске услуге које су у складу са законом и другим прописима, који регулишу обављање финансијских услуга у оквиру банкарског сектора.
Сва готовинска плаћања, као и услуге преноса новца које не захтијевају хитност, могуће је извршити и код поштоноше.

Цјеновник Финансијских услуга

Извод из Цјеновника финансијских услуга 01. 12. 2022.

Иди на врх
X
CIR