Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Брза пошта у унутрашњем саобраћају

Брза пошта је услуга која омогућава најбржи и најсигурнији пренос поштанских пошиљака.

Пошиљка Брзе поште може да садржи писана саопштења, документа, робу и друге предмете. Пошиљаоци и примаоци пошиљака могу бити физичка и правна лица. Пошиљке се могу преузимати на адреси пошиљаоца, а достављају се на адресу примаоца.

Услуга Брзе поште омогућава примаоцу да наручену пошиљку плати поузећем.

Поред наведеног, за пошиљке Брзе поште у унутрашњем саобраћају пошиљалац може захтијевати:

 • означену вриједност пошиљке
 • лично уручење
 • повратницу
 • повратну документацију.

Пошиљка Брзе поште се може примити као појединачна, збирна (најмање двије појединачне пошиљке) и као позивница (најмање пет пошиљака, позивница, честитки, наградних купона и слично, Брзе поште масе до 50гр). Ове пошиљке се примају само за доставно подручје пријемне поште.

 • Уручење сутра – рок уручења до 15 сати наредног радног дана, ако су пошиљке примљене до одређеног времена претходног дана
 • Уручење данас – рок уручења пошиљке је до 20 сати истог дана, ако су пошиљке примљене до одређеног времена
 • Уручење одмах – пошиљка се уручује на подручју града у року од 3 сата од момента пријема.

Поштарину за пренос пошиљака може да плати:

 • пошиљалац
 • прималац
 • треће лице, под условом да исти има закључен уговор о преносу пошиљака Биз експрес.

Димензија

 • За подручје Републике Српске највећа дозвољена дужина једне странице пошиљке Брзе поште или Биз експреса износи 250 cm, а збир дужине, ширине и висине је 300 cm.
 • За подручје Федерације максимална димензија пошиљке Брзе поште или Биз експреса је 120х80х100 cm.
 • За кабасте пошиљке и све пошиљке чији габарити прелазе у збиру дужине, ширине и висине 300 цм, обрачун поштарине врши се на основу запреминске масе пошиљке ако је већа од њене стварне масе.
 • Запреминска маса израчунава се по стандардној IATA формули: Дужина x Ширина x Висина (у цм)/5000= Запреминска маса (у кг).

Маса

 • Пошиљка Брзе поште или Биз експреса за подручје Федерације може бити максималне масе до 50 кг.
 • За подручје Републике Српске максимална маса пошиљке може бити  до 50 кг. У случају када је садржај пошиљке недјељив, маса пошиљке може бити и већа од 50 kg.
 • Пошиљка Брзе поште у унутрашњем поштанском саобраћају може садржавати: писана саопштења, документа, робу и друго, осим оних за које важе законске одредбе.
 • Одговорност за слање забрањених предмета сноси пошиљалац.
 • Пошиљалац пошиљке је одговоран за штету која је проузрокована садржајем пошиљке или неодговарајућим паковањем.
 • Пошиљалац је обавезан да упакује пошиљку тако што ће заштити садржај пошиљке и раднике који рукују с пошиљком.
 • За паковање пошиљака користи се одговарајућа амбалажа, као нпр. Омоти-коверте, провјдне фолије, кутије, сандуци и др.
 • Амбалажа мора да одговара врсти, природи, садржају, облику, величини, маси и вриједности пошиљке.
 • Предмети од стакла и остали ломљиви предмети (предмети од керамике, електрична и рачунарска опрема) треба да буду запаковани у тврдој кутији, испуњеној одговарајућим заштитним материјалом.
 • Течности треба да буду затворене у потпуно непромочиве посуде. Свака посуда се ставља у специјално тврду кутију у којој се налази одговарајући заштитни материјал за упијање течности у случају  оштећења  посуде. Поклопац кутије се чврсто затвара тако да не може да се отвори.
 • Масне и тешко топиве материје (мазива, текући сапун, креме, смола и сл.) морају бити затворене у прво паковање (кутија, платнена врећа или пластична врећа), а затим у кутију од дрвета, метала, чврстог пластичног материјала или неког другог материјала како би се спријечило истицање садржаја.
 • Разне врсте сувих прашкова морају бити упаковане у посуду (кутију, врећу) од метала, дрвета, отпорног пластичног материјала или од картона. Ове посуде морају бити стављене у чврсту кутију, израђену од дрвета, лима, пластике и сл., а простор између кутија се мора испунити пиљевином или неком другом заштитном упијајућом материјом.
 • Ако се пријем пошиљке Брзе поште и Биз експреса врши појединачно, пошиљалац својим потписом на обрасцу „Адресница“ у пољу “Потпис пошиљаоца” потврђује да је упознат са условима пружања услуге и да одговара за адекватно паковање пошиљке или потписом на пријемној књизи-лист, уколико се пријем исте врши апликацијски.
 • За затварање пошиљака користи се лијепак, љепљива трака, канап, сигурносна наљепница и др.
Иди на врх
X
CIR