Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

М врећа

М врећа је пошиљка са тисковинама у међународном поштанском саобраћају, које исти пошиљалац отпрема у већим количинама за истог примаоца.

Укупна маса М вреће може бити највише 30 кг. Назив примаоца мора бити написан на адресници направљеној од картона или одговарајућег материјала димензија 90 мм x 140 мм.

Пошиљалац је дужан да раднику поште омогући увид у садржај вреће.

Иди на врх
X
CIR