Подизање готовине путем POS терминала

На основу закључених Уговора са Новом банком а.д. Бања Лука и Raiffeisen bank dd BiH, на шалтерима одређених пошта инсталирани су POS терминали ових банака, путем којих је могуће извршити подизање готовине.

Корисник се мора сам информисати, код банке издаваоца картице, о висини провизије за подизање готовине на POS терминалима.

Иди на врх
X
CIR