Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Подизање готовине путем POS терминала

На основу закљученог Уговора са Новом банком а.д. Бања Лука на шалтерима одређених пошта инсталиран је POS терминал ове банке, путем које је могуће извршити подизање готовине.

Корисник се мора сам информисати, код банке издаваоца картице, о висини провизије за подизање готовине на POS терминалима.

Иди на врх
X
CIR