Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Пакетске услуге

Под пакетским услугама подразумијевају се услуге преноса пакетских пошиљака адресованих на одређеног примаоца коме се пакетска пошиљка треба уручити.

Пакет је затворена поштанска пошиљка која може да садржи робу и друге предмете. Пошиљаоцу се даје потврда о пријему пакета, а примаоцу се пакет уручује уз потпис.

Под роковима преноса поштанских пошиљака подразумијева се вријеме од пријема пошиљке до њеног уручења примаоцу, односно покушајa уручења.

У унутрашњем поштанском саобраћају, Поште Српске су обавезне пакете пренијети у сљедећим роковима:

  • до 2 радна дана на доставним подручјима на којима је достава организована минимално 5 радних дана седмично
  • до 3 радна дана на доставним подручјима на којима је достава организована минимално 3 радна дана седмично
  • до 5 радних дана на доставним подручјима на којима је достава организована минимално 1 радни дан седмично.

У рокове преноса се не рачунају:

  • дан пријема пошиљке
  • нерадни дани поште (недеља, државни и вјерски празници и дани када пошта не врши уручење пошиљка)
  • вријеме кашњења због нетачне и непотпуне адресе
  • вријеме кашњења због више силе или застоја у саобраћају, насталог без кривице Пошта Српске.

У међународном поштанском саобраћају рокови преноса зависе од удаљености држава прималаца, саобраћајних веза, стандарда квалитета националних поштанских оператера.

Вријеме проведено на царини у одредишној земљи се не рачуна у рокове преноса.

Иди на врх
X
CIR