Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Пакет у међународном саобраћају

У међународном поштанском саобраћају пакет се може предати са и без означене вриједности.

Пошиљаоцу се издаје потврда о пријему пакета, а примаоцу се пакет уручује уз потпис.

Маса, максимална означена вриједност, посебне услуге пакета за иностранство зависе од услова овлашћеног поштанског оператора одредишне земље.

Списак земаља, максималне дозвољене масе и означене вриједности

Пошиљке у међународном поштанском саобраћају пошиљалац предаје отворене како би поштански службеници, у присуству пошиљаоца, обавили контролу садржине пошиљке, у смислу прописа којима се уређује царинска и девизна контрола поштанских пошиљака.

Приликом предаје међународног пакета пошиљалац је у обавези да попуни прописан број примјерака обрасца „Царинска декларација” (CN 23).

Попуњавање царинских декларација спада у искључиву одговорност пошиљаоца. Образац Царинска декларација служи за царинске потребе. Пошиљалац је дужан да исправно декларише садржај и вриједност садржаја пошиљке на Царинској декларацији и када се ради о пошиљкама без означене вриједности, као и без обзира да ли је садржај пошиљке поклон примаоцу или није.

Царинска декларација треба бити исписана на енглеском, француском или језику познатом у одредишној земљи, а вриједност садржаја декларисана у валути одредишне државе или некој међународно познатој валути.

Примјери правилног попуњавања образаца „Царинска декларација” (CN 23 ).

Поштанске пошиљке не смију да садрже: експлозивне, запаљиве, радиоактивне и друге опасне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге и психотропне материје, саблажњиве и неморалне предмете, живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга, другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима, као и предмете чији је увоз забрањен у одредишној земљи. Напомињемо да је забрањено стављати новац, било какве хартије од вриједности, путничке чекове, платину, злато, сребро, драго камење, накит или друге драгоцјене предмете у поштанске пошиљке без означене вриједности.

Извод из Свјетске поштанске конвенције

Ђ

Нема појмова који почињу словом Ђ.

Ж

Нема појмова који почињу словом Ж.

Љ

Нема појмова који почињу словом Љ.

Њ

Нема појмова који почињу словом Њ.

О

Ћ

Нема појмова који почињу словом Ћ.

Ч

Нема појмова који почињу словом Ч.

Џ

Нема појмова који почињу словом Џ.

Иди на врх
X
CIR