Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Domestic express mail

Express mail is a type of service which provides the fastest and the safest delivery of mail items.

Пошиљка Брзе поште може да садржи писана саопштења, документа и робу. Пошиљаоци и примаоци пошиљака могу бити физичка и правна лица. Пошиљке се могу преузимати на адреси пошиљаоца или да пошиљаоци предају по повољнијим цијенама на шалтеру било које поште, а достављају се на адресу примаоца.

Услуга Брзе поште омогућава примаоцу да наручену пошиљку плати поузећем (откупни износ).

Furthermore, for domestic Express mail the sender may request:

 • insured value
 • delivery in person
 • advice of delivery
 • повратну документацију
 • увид у садржај.

Пошиљка Брзе поште се може примити као појединачна, збирна (најмање 2 (двије), а највише 3 (три) појединачне пошиљке).

 • Рок за уручење пошиљака Брзе поште је наредни радни дан до 15 часова, ако је пошиљка предата прије отпреме пошиљака из поште и уколико одредишна пошта (пошта која уручује пошиљку) има наредни радни дан размјену закључака.

 • За поште које немају свакодневну размјену закључака рок за уручење пошиљака је до 15 часова у дан размјене закључака (приспјеће пошиљке у пошту која уручује пошиљку).
 • Списак пошта са роковима уручења Брзе поште можете погледати овдје

Postage may be paid by:

 • the sender
 • the recipient

Dimensions

 • За подручје Републике Српске највећа дозвољена дужина једне странице пошиљке Брзе поште или Биз експреса износи 200 cm, а збир дужине, ширине и висине је 200 cm.
 • For the area of Federation of BiH the maximum dimensions for Express mail or Business express items may not exceed 120x80x100
 • За кабасте пошиљке и све пошиљке чији габарити прелазе у збиру дужине, ширине и висине 200 cm, обрачун поштарине врши се на основу запреминске масе пошиљке ако је већа од њене стварне масе.
 • Запреминска маса израчунава се по стандардној IATA формули: Дужина x Ширина x Висина (у cm)/5000= Запреминска маса (у kg).

Weight

 • Пошиљка Брзе поште или Биз експреса за подручје Федерације може бити максималне масе до 50 kg.
 • За подручје Републике Српске максимална маса пошиљке може бити  до 50 kg. У случају када је садржај пошиљке недјељив, маса пошиљке може бити и већа од 50 kg, а максимално до 100 kg (осим за пошиљке за које се обрачунава поштарина по волуметријској маси и палете).
 • Express mail item may contain written correspondence, documents, goods and other items except those prohibited by law.
 • The sender bears the responsibility for sending prohibited items.
 • The sender is responsible for damage caused by the contents of the item or inadequate packing.
 • It is the sender's responsibility to pack the item in a way to protect its contents, other items and employees handling with the items.
 • За паковање пошиљака користи се одговарајућа амбалажа, као нпр. Омоти-коверте, курирске врећице,  провидне фолије, кутије, сандуци и др.
 • The packaging must correspond to the type, nature, content, shape, weight and value of the item itself.
 • Objects made of glass or other fragile objects (ceramic object, electric and computer equipment) should be packed in a strong box, filled with an appropriate protective material.
 • Течности треба да буду затворене у потпуно непромочиве посуде. Свака посуда се ставља у специјално тврду кутију у којој се налази одговарајући заштитни материјал за упијање течности у случају  оштећења  посуде. Поклопац кутије се чврсто затвара тако да не може да се отвори.
 • Fatty substances which do not easily liquefy (ointments, soft-soap, resins etc.) should be enclosed in a first packing (box, bag of cloth or plastic bag, etc.), which is itself placed in a box (wooden, metal, strong plastic) or from other material stout enough to prevent the contents from leaking.
 • Different types of dry powders should be packed in metal, wooden, strong plastic or cardboard containers (box, bag). These containers shall themselves be enclosed in a stout box made from wood, metal, plastic etc. and space between the boxes should be filled with appropriate absorbent and protective material.
 • If the Express or Biz express mail item is posted individually, the sender with its signature on the address label confirms that he/she is familiar with the conditions for service provision and takes responsibility for appropriate packing of the item. If the Express or Biz Express mail items are posted via the Acceptance Book than the signature in the book confirms that he/she is familiar with the conditions for service provision and takes responsibility for appropriate packing of the item.
 • Items should be closed with glue, tape, string, security label etc
Scroll to top
X
ENG