Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Marketing services

Раширена мрежа објекта и у најудаљенијим дијеловима Републике Српске, те могућност  извршења свих услуга, путем поштоноша, и на кућном прагу, Поштама Српске, стварају могућност за пружање маркетиншких услуга својим крајњим корисницима.

Поред оглашавања и излагања рекламног материјала у поштама, велики акценат, Поште Српске, стављају на доставу рекламног материјала на адресе корисника.

Поште Српске, кроз пружање ових услуга остварују велики ефекат, јер маркетиншка порука на најбољи начин стиже до циљних група.

Scroll to top
X
ENG