Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

MOBILE APP ePošteSrpske

Апликацију ePošteSrpske можете пронаћи и бесплатно преузети на:
   

eePošteSrpskePošteSrpske је мобилна апликација доступна за Андроид и IOS оперативне системе која омогућава најједноставнији начин плаћања режијских рачуна, пренос новца у земљи и региону, даје практичан увид у мјесечне трошкове и корисницима осигурава додатне опције, као што су Праћење и најава пошиљке, Израчунавање поштарине, те проналазак пословнице Пошта Српске.

Поште Српске су, пуштањем у рад мобилне апликације отвориле још један, овај пут виртуелни шалтер који ће корисницима омогућити плаћање рачуна без обзира на то гдје се налазе, у земљи или иностранству, те осигурати најпоузданији пренос новца услугама PostNet и PostCash.

На овај начин, поред рада више од 250 пословних јединица поштанске мреже широм Републике Српске, отварањем могућности плаћања рачуна и преноса новца онлајн, Поште Српске су приближиле своје услуге корисницима који преферирају безготовински начин плаћања или нису у могућности физички посјетити неку од пословница.

Поште Српске су прва поштанска компанија у Босни и Херцеговини која је развила и представила мобилну апликацију са онлајн услугама под брендом ePošteSrpske и слоганом Пошта за нова времена.

Након што се апликација инсталира и платна картица региструје (без обзира која је банка издавалац картице), могуће је одмах почети са плаћањем рачуна или преносом новца, а посебну погодност с циљем додатне промоције безготовинског плаћања путем мобилне апликације, постојећим и новим корисницима омогућили су Поште Српске и Mastercard. Тако се мјесечни рачуни и транскације преноса новца до краја августа 2024. године могу платити без додатних трошкова, односно без трошкова провизије.

Мобилна апликација еPosteSrpske (у даљем тексту еPosteSrpske) за једноставно и брзо плаћање режијских рачуна генерисаних за подручје Републике Српске, пренос новца у земљи (PostNet) и региону (PostCash) и додатне опције (праћење и најава пошиљке, израчунавање поштарине и проналазак лоцирање пословница Пошта Српске може се преузети за Вашу приватну употребу без икаквих накнада за кориштење, а према сљедећим условима и правилима:

Трговац је Поште Српске а.д. Бања Лука, а корисник је корисник апликације који попуни електронску форму понуђену у апликацији, те изврши плаћање путем кредитних картица.

Услуга која је понуђена у апликацији еPosteSrpske је електронска, те се не врши физичка испорука истих.

Подаци о трговцу:

Назив: Поште Српске а.д. Бања Лука
ЈИБ: 4400959000002
ПИБ: 400959000002
Адреса: Краља Петра I Карађорђевића 93, 78000 Бања Лука, БиХ
Инфо телефон: 00387 51 249 049

Мејл: epostesrpske@postesrpske.com

Услови кориштења:

 1. Условима кориштења мобилне апликације еPosteSrpske (у даљем тексту: Услови) уређују се међусобни односи у вези са кориштењем услуге онлајн плаћања режијских рачуна и преноса новца у земљи и региону између Пошта Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту Поште Српске) и корисника услуге.
 2. У оквиру услова кориштења дефинисан је цјеновник кориштења услуге онлајн плаћања режијских рачуна, као и цјеновник услуга преноса новца.
 3. Основни услови за кориштење мобилне апликације еPosteSrpske су да:
  • Корисник посједује мобилни телефон,
  • Има приступ интернету (путем WiFi или мобилне мреже).
 4. Кориштење мобилне апликације еPosteSrpske омогућава се:
  • Свим корисницима режијских услуга у Републици Српској, без обзира на мјесто боравка и пребивалишта платиоца;
  • Пренос новца за исплату у Босни и Херцеговини из било које земље у свијету -PostNet и
  • Пренос новца из Босне и Херцеговине за земље у региону (Србија, Црна Гора, Хрватска) – PostCash.
 5. Поште Српске неће бити одговорне за било коју штету која настане као посљедица прекида интернет конекције приликом кориштења услуге мобилне апликације еPosteSrpske.
 6. Корисник је у обавези да поштује позитивне правне прописе и међународно право у погледу заштите ауторских права и права индустријског власништва.
 7. Забрањено је свако неовлаштено искориштавање услуге мобилне апликације еPosteSrpske у било коју сврху осим за личну употребу.
 8. У случају да усљед понашања корисника дође до покретања било каквог поступка пред правосудним и другим надлежним органима, корисник је у обавези да преузме цјелокупну одговорност за учињену повреду ауторских права и права индустријске својине и да Поштама Српске надокнади цјелокупну штету проузроковану у вези са тим.
 9. Поште Српске нису одговорне за штету која може настати кориснику и/или трећем лицима због неовлаштеног кориштења платне картице односно било које злоупотребе исте, укључујући крађу, кориштење без знања власника платне картице и сл. и у наведеним случејевима Поште Српске неће извршити поврат уплаћених средстава.
 10. Поште Српске нису одговорне за поступање Банке издаваоца платне картице и било какав вид штете коју корисник претрпи у вези са услугама те Банке или услова кориштења њених услуга.
 11. Поште Српске нису одговорне за поступање Банке или било какву штету коју корисник претрпи у вези са услугама Банке, а који су у одговорности Банке.
 12. Поште Српске задржавају право да у складу са важећим законским и подзаконским прописима измијени ове Услове кориштења, о чему ће на одговарајући начин обавијестити корисника.
 13. Корисник сноси одговорност за тачност и потпуност унесених података приликом плаћања.
 14. Услуге које Вам пружа мобилна апликација еPosteSrpske не укључују трошкове телефона, интернет везе или било које друге трошкове до којих може доћи.

Услови плаћања:

Плаћање режијских рачуна и пренос новца у земљи и региону путем мобилне апликације ePosteSrpske можете обавити вашим MasterCard, Маеstro и Visa платним картицама, седам дана у недјељи, 24 сата на дан.
Код регистрације платне картице, у сврху сигурносне провјере, биће наплаћен и рефундиран износ од 1,00 КМ. Вријеме потребно за рефундирање овог износа зависи од Ваше банке.
За неке картице су имплементирани додатни методи заштите (3D Secure) код којих Вам банка издавалац у сврху потврде трансакције шаље ауторизациони код SMS поруком.

Сигурност плаћања

Тајност Ваших података је заштићена и осигурана употребом TLS енкрипције. Странице за наплату путем интернета осигуране су кориштењем Secure Socket Lauer (SSL) протокола са 128-битном енкрипцијом података. SSL енкрипција је поступак шифрирања података ради спрјечавања неовлаштеног приступа приликом њиховог преноса. Тиме је омогућен сигуран пренос информација те онемогућен недозвољен приступ подацима приликом комуникације између корисниковог рачунара и WebPay сервиса, те обратно. WеbPay сервис и финансијске установе размјењују податке употребом виртуалне приватне мреже (VPN), која је заштићена од неауторизованог приступа. Monri Payment Gateway  је сертификован према PCI DSS Level 1 сигурносном стандарду прописаном Visa и MasterCard правилима. Трговац не похрањује бројеве кредитних картица и бројеви нису доступни неовлаштеним особама.

Изјава о приватности

Обавезујемо се пружати трајну заштиту личним подацима купаца у складу са прописима о заштити личних података. Подаци неопходни за провођење картичног плаћања привремено се користе, али се не чувају, те се уз све сигурносне мјере у реалном времену просљеђују искључиво одговарајућој картичној кући. Подаци о броју кредитне картице, датуму истека и сигурносном коду нису доступни неовлаштеним особама, строго се чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви наши запослени и пословни партнери одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Рекламације:

Трговац се обавезује испоручити услугу која је сигурна и исправна, те одговара наведеном у апликацији.
У случају грешке, рекламације или друге неисправности, корисник је дужан рекламирати услугу одмах:

 • путем форме Профил на мобилној апликацији,
 • путем контакт подршке на мејл: epostesrpske@postesrpske.com or
 • Путем телефона 00387 51 249 049.

Сва питања везано за рад апликације, плаћање рачуна, пренос новца у земљи и региону или било какве корисничке подршке, молимо Вас да прослиједите директно путем једне од понуђених опција.

За кориснике Маstercard картица до 31. 08. 2024. године не обрачунава се накнада за услуге мобилне апликације.

Накнада за плаћање режијских рачуна за кориснике Visa картица

 • 00,00 – 20,00 КМ провизија –  0,90 КМ
 • 20,01 – 50,00 КМ провизија –  1,80 КМ
 • 50,01 – 100,00 КМ провизија – 3,00 КМ
 • Преко 100,00 КМ провизија – 3% од износа

Накнаде за пренос новца

Накнада за слање PostNet упутнице за кориснике Visa картица

 • 3,3% од упутничког износа (минимум 1,50 КМ, а максимално 100,00 КМ);
 • 2,00 KM за пренос упутнице

Накнада за слање PostCash  упутнице за кориснике Visa картица

 • 8,00 КМ за уплату до 219,00 КМ
 • 3,66% од уплаћеног износа, за уплате од 220,00КМ до 1.366,00 КМ
 • 50,00 КМ за уплате веће од 1.367,00 КМ

Све трошкове преноса новца плаћа искључиво пошиљалац новца.

Почетни екран/регистрација и пријава корисника

На почетном екрану корисник бира унос локалног или иностраног броја телефона, након чега добија SMS са OTP кодом који је потребно унијети приликом регистрације. Унос ових података ће се вршити само код прве пријаве.

Након уноса претходно наведених података уносе се лични подаци корисника и то:

 • Име и презиме
 • Адреса
 • Поштански број
 • Град (насељено мјесто)
 • Држава

Опционо је могуће унијети мејл адресу. Уколико корисник унесе мејл, шаље му се OTP на мејл који
је потребно унијети да би се потврдила мејл адреса.
У посљедњем кораку за регистрацију кориснику се исписује порука, и PIN код који се аутоматски генерише.
Корисник може одмах одабрати да измјени PIN код, а то може накнадно учинити било када кроз свој Профил, гдје је могуће измијенити било који унесени лични податак.

Након успјешне регистрације или пријаве, кориснику се приказује Почетни екран. Главни мени апликације је у доњем дијелу екрана и подијељен је у 4 секције:

 • насловни екран са листом шаблона за плаћање,
 • додавање новог шаблона,
 • ново плаћање,
 • преглед трансакција и
 • кориснички профил

Овдје корисник може одабрати да дода први шаблон за плаћање рачуна, или да одабере брзо плаћање. Брзо плаћање омогућава унос и плаћање рачуна без снимања у форми шаблона.
У случају када је корисник претходно регистрован, након што унесе свој број телефона, потребно је да унесе свој PIN код како би се пријавио. Након пријаве, апликација га води на Почетни екран.
Уколико је корисник заправо нови корисник, али има број телефона који је претходно неко други користио за апликацију, може одабрати опцију „Први пут користим апликацију“.
Ту је и могућност контактирања подршке. Када корисник одабере опцију „Први пут користим апликацију“, појављује му се екран са упутама које омогућавају креирање новог налога за дати број телефона. У том случају, корисник се даље води кроз процес регистрације након уноса новог SMS OTP-а који му стиже на унесени број.

Додавање новог рачуна (шаблона)

 • Корисник прво уноси жиро рачун са режијског рачуна, након чега се приказује жељени пружалац услуге чији рачун се плаћа.
 • Приказује се подразумијевана иконица и назив за дати рачун који корисник може промијенити, те листа обавезних података на основу којих се идентификује рачун који се плаћа (наплатни број, број корисника, позив на број итд. у зависности од пружаоца услуге чији се рачун плаћа).
 • Кликом на сачувај, шаблон је сачуван у оквиру апликације.

Након што корисник сачува барем један шаблон за рачун, на насловној страници је приказан листинг свих рачуна, као и информација који износ је корисник платио за тај рачун у току текућег мјесеца. Кликом на одређени шаблон, кориснику се приказује форма за плаћање рачуна.
Приликом плаћања рачуна из шаблона, потребно је да корисник унесе износ који жели платити, те да одабере платну картицу којом жели извршити плаћање, као и могућност снимања података са картице за будућа плаћања.
Након клика на Плати, потребно је унијети PIN код (PIN који се добио приликом регистрације или након измјене PIN-a) како би се верификовало плаћање.
Након успјешног плаћања корисник добија информацију да је рачун плаћен, као и понуђену опцију просљеђивања налога на мејл адресу.
Уколико се плаћа рачун по шаблону гдје се једно од обавезних поља разликује на сваком рачуну (рецимо позив на број код Мтел-а), у форми за плаћање биће неопходно унијети тај податак.

Брзо плаћање
Уколико корисник одабере опцију брзог плаћања, приказује му се екран на којем уноси све податке везане за дати рачун: жиро рачун пружаоца услуга чији рачун се плаћа, обавезни идентификатор рачуна (наплатни број, позив на број и сл.) те износ. Као начин плаћања може одабрати неку од сачуваних картица или унијети нову картицу.
Након клика на Плати, потребно је унијети PIN код (PIN који се добио приликом регистрације или након измјене PIN-a) како би се верификовало плаћање. У случају успјешног плаћања рачуна, кориснику се приказује адекватна потврда плаћања.
Корисник може одабрати опцију Уноса нове картице, након чега му се приказује форма за унос. Корисник уноси број платне картице, датум важења и CVV/CVC број. Опционо, може одабрати да сачува унесену картицу за будућа плаћања.

Преглед уплата
Избором опције Преглед уплата, кориснику ће бити приказан историјат свих уплата. Корисник може уплате филтирати тако да прикаже све уплате, уплате плаћене опцијом Брзог плаћања, или уплате за сваки појединачни шаблон (Струја, Вода, Интернет…)
Поред прегледа уплата, кликом на Статистика, кориснику се приказује статистика потрошње за претходни период.
Статистику је могуће филтрирати по два параметра: по шаблону (Струја, Вода, Интернет…), те по периоду (задњих 3,6,9 и 12 мјесеци).

Кориснички профил
У секцији Кориснички профил доступне су сљедеће опције:

 • Преглед платних картица
 • Лични подаци
 • Промјена броја телефона
 • Промјена мејл адресе
 • Промјена PIN кода
 • Корисничка подршка

Такође, доступни су и подаци о апликацији и верзији апликације.

У прегледу платних картица, корисник може прегледати сачуване платне картице, додати нову, обрисати постојећу, и одабрати подразумијевану платну картицу.
У прегледу личних података, корисник може прегледати и измјенити своје име и презиме и адресу.
Када корисник жели измјенити свој број телефона, потребно је да унесе стари број, а затим нови број и ПИН код. Да би потврдио измјену броја телефона, потребно је унијети СМС ОТП код.
Код измјене е-маил адресе, потребно је да корисник унесе нову е-маил адресу, а затим ПИН код. Да би потврдио измјену е-маила, потребно је унијети ОТП код.
Код измјене ПИН кода, потребно је да корисник унесе стари ПИН код, а затим и нови ПИН код два пута.

Уколико корисник жели да избрише неки од унесених података (подаци о картици, сачуване шаблоне и сл.), лаганим притиском на постојећи податак потребно је исти “превући” у канту за отпатке која ће се појавити са лијеве стране иконе.

Контактирање корисничке подршке се врши уносом поруке кроз понуђену форму.

Scroll to top
X
ENG