Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Обично писмо у унутрашњем саобраћају

Обично писмо је писмоносна пошиљка која садржи писано саопштење у затвореној коверти или другом омоту и за коју се пошиљаоцу не издаје потврда о пријему, нити се приликом уручења од примаоца захтијева писана потврда.

Напомињемо да уколико желите да пошаљете писмо у унутрашњем саобраћају чији садржај није писано саопштење већ роба, потребно је да изаберете пошиљку са регистрованим бројем пријема.

Иди на врх
X
CIR