Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Вриједносно писмо у међународном саобраћају

Вриједносно писмо је поштанска пошиљка која садржи писано саопштење, робу, новац и друге предмете и на којој је пошиљалац означио вриједност пошиљке. Приликом пријема на пренос вриједносном писму се додјељује регистровани број пријема (бар код), пошиљаоцу се издаје потврда о пријему пошиљке, и пошиљка се примаоцу уручује уз потпис.

Користи се за слање вриједних предмета, докумената и хартија од вриједности.

Вриједносно писмо је у случају губитка осигурано до висине означене вриједности од стране пошиљаоца, која мора одговарати стварној вриједности пошиљке, односно значају пошиљке за пошиљаоца, али је дозвољено означити и дио те вриједности.

Вриједносно писмо за иностранство прима се само за оне земље које ту услугу прихватају.

Списак земаља које прихватају вриједносна писма, са максималним износима означених вриједности.

Пошиљке у међународном поштанском саобраћају пошиљалац предаје отворене како би поштански службеници, у присуству пошиљаоца, обавили контролу садржине пошиљке, у смислу прописа којима се уређује царинска и девизна контрола поштанских пошиљака. Уколико писмоносна пошиљка садржи робу пошиљалац је у обавези да попуни прописан број примјерака обрасца „Царинска декларација” (CN 23 или CN 22).

Попуњавање царинских декларација спада у искључиву одговорност пошиљаоца. Образац Царинска декларација служи за царинске потребе. Пошиљалац је дужан да исправно декларише садржај и вриједност садржаја пошиљке на Царинској декларацији и када се ради о пошиљкама без означене вриједности, као и без обзира да ли је садржај пошиљке поклон примаоцу или није.

Царинска декларација треба бити исписана на енглеском, француском или језику познатом у одредишној земљи, а вриједност садржаја декларисана у валути одредишне државе или некој међународно познатој валути.

Примјери правилног попуњавања образаца „Царинска декларација” (CN 23 или CN 22). 

Поштанске пошиљке не смију да садрже: експлозивне, запаљиве, радиоактивне и друге опасне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге и психотропне материје, саблажњиве и неморалне предмете,  живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга, другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима, као и предмете чији је увоз забрањен у одредишној земљи.

Извод из Свјетске поштанске конвенције

Ђ

Нема појмова који почињу словом Ђ.

Ж

Нема појмова који почињу словом Ж.

Љ

Нема појмова који почињу словом Љ.

Њ

Нема појмова који почињу словом Њ.

О

Ћ

Нема појмова који почињу словом Ћ.

Ч

Нема појмова који почињу словом Ч.

Џ

Нема појмова који почињу словом Џ.

  • дописнице и писма која садрже само личне поруке
  • Брајева писма
  • штампани материјал за који не постоји обавеза подношења царинском уреду
  • писмоносне пошиљке које садрже робу чија укупна вриједност не прелази 20.00 КМ.

 Приликом слања пошиљака у иностранство, потребно је да се информишете да ли су артикли које желите да пошаљете забрањени за увоз у одредишну или транзитну земљу.

Иди на врх
X
CIR