Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Препоручено писмо у унутрашњем саобраћају

Препоручено писмо је поштанска пошиљка која садржи писано саопштење или предмете (робу), којој се приликом пријема на пренос додјељује регистровани број пријема (бар код), за коју се пошиљаоцу издаје потврда о пријему пошиљке, а уручује се примаоцу уз потпис.

Препоручено писмо се може примити са сљедећим посебним услугама:

  • уручити лично примаоцу – пошиљка која се уручује искључиво лично примаоцу, његовом законском заступнику или пуномоћнику,
  • пошиљка са повратницом – пошиљка за коју прималац добије потврду уручења (потписану повратницу),
  • откупна пошиљка – поштанска пошиљка за коју прималац приликом преузимања пошиљке мора да плати назначени откупни износ. Пренос откупног износа пошиљаоцу се може вршити на рачун или путем поштанске упутнице. Уз претходну сагласност пошиљаоца, прималац може извршити увид у садржај откупне пошиљке прије него што у одредишној пошти изврши уплату откупног износа и потврди пријем. Максималан износ назначене откупнине може износити 5.000,00 КМ.
Иди на врх
X
CIR