Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Вриједносно писмо у унутрашњем саобраћају

Вриједносно писмо је поштанска пошиљка која садржи писано саопштење, робу, новац и друге предмете и на којој је пошиљалац означио вриједност пошиљке. Приликом пријема на пренос вриједносном писму се додјељује регистровани број пријема (бар код), пошиљаоцу се издаје потврда о пријему пошиљке, и пошиљка се примаоцу уручује уз потпис.

Вриједносно писмо је у случају губитка осигурано до висине означене вриједности од стране пошиљаоца, која мора одговарати стварној вриједности пошиљке, односно значају пошиљке за пошиљаоца, али је дозвољено означити и дио те вриједности.

Највећа означена вриједност вриједносног писма може бити до 10.000 КМ.

Вриједносно писмо може да садржи посебне услуге:

  • уручити лично примаоцу – пошиљка која се уручује искључиво лично примаоцу, његовом законском заступнику или пуномоћнику.
  • пошиљка са повратницом – пошиљка за коју прималац добије потврду уручења (потписану повратницу).
  • откупна пошиљка – поштанска пошиљка за коју прималац приликом преузимања пошиљке мора да плати назначени откупни износ. Пренос откупног износа пошиљаоцу се може вршити на рачун путем поштанске упутнице. Уз претходну сагласност пошиљаоца, прималац може извршити увид у садржај откупне пошиљке прије него што у одредишној пошти изврши уплату откупног износа и потврди пријем. Максималан износ назначене откупнине може износити 5000 КМ.
Иди на врх
X
CIR