Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Препоручено писмо у међународном саобраћају

Препоручено писмо је поштанска пошиљка која садржи писано саопштење или предмете (робу) којој се приликом пријема на пренос додјељује регистровани број пријема (бар код), за коју се пошиљаоцу издаје потврда о пријему пошиљке, а уручује се примаоцу уз потпис.

Пошиљке у међународном поштанском саобраћају пошиљалац предаје отворене како би поштански службеници у присуству пошиљаоца, обавили контролу садржине пошиљке, у смислу прописа којима се уређује царинска и девизна контрола поштанских пошиљака. Уколико писмоносна пошиљка садржи робу пошиљалац је у обавези да попуни прописан број примјерака обрасца „Царинска декларација” (CN 23 или CN 22).

Попуњавање царинских декларација спада у искључиву одговорност пошиљаоца. Образац Царинска декларација служи за царинске потребе. Пошиљалац је дужан да исправно декларише садржај и вриједност садржаја пошиљке на Царинској декларацији и када се ради о пошиљкама без означене вриједности, као и без обзира да ли је садржај пошиљке поклон примаоцу или није. Царинска декларација треба бити исписана на енглеском, француском или језику познатом у одредишној земљи, а вриједност садржаја декларисана у валути одредишне државе или некој међународно познатој валути. Примјери правилног попуњавања образаца „Царинска декларација” (CN 23 или CN 22). 
Поштанске пошиљке не смију да садрже: експлозивне, запаљиве, радиоактивне и друге опасне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге и психотропне материје, саблажњиве и неморалне предмете,  живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга, другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима, као и предмете чији је увоз забрањен у одредишној земљи. Напомињемо да је забрањено стављати новац, било какве хартије од вриједности, путничке чекове, платину, злато, сребро, драго камење, накит или друге драгоцјене предмете у поштанске пошиљке без означене вриједности.

Извод из Свјетске поштанске конвенције

Ђ

Нема појмова који почињу словом Ђ.

Ж

Нема појмова који почињу словом Ж.

Љ

Нема појмова који почињу словом Љ.

Њ

Нема појмова који почињу словом Њ.

О

Ћ

Нема појмова који почињу словом Ћ.

Ч

Нема појмова који почињу словом Ч.

Џ

Нема појмова који почињу словом Џ.

  • дописнице и писма која садрже само личне поруке
  • Брајева писма
  • штампани материјал за који не постоји обавеза подношења царинском прегледу
  • писмоносне пошиљке које садрже робу чија вриједност не прелази 20.00 КМ.

Приликом слања пошиљака у иностранство, потребно је да се информишете да ли су артикли које желите да пошаљете забрањени за увоз у одредишну или транзитну земљу.

Иди на врх
X
CIR