Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Комисија за рекламације потрошача

У складу са Законом о заштити потрошача у Републици Српској (Службени гласник РС 6/12, 63/14.), уколико корисник, физичко лице, није задовољан издатим Рјешењем о накнади штете, може да се обрати Комисији за рјешавање рекламација потрошача (корисника поштанских услуга) Пошта Српске, у чијем саставу се налази и представник удружења потрошача Републике Српске.
Корисник се Комисији за рјешавање рекламација потрошача Пошта Српске може обратити у року од 8 дана од дана уручења Рјешења о накнади штете:

писаним путем, препорученом пошиљком, на адресу:
Поште Српске а.д. Бањалука
Комисија за рјешавање рекламација потрошача
Краља Петра I Карађорђевића 93а
78000 Бањалука

или

електронским путем, на адресу komisija.reklamacije@postesrpske.com

У оба случаја је потребно приложити Рјешење о накнади штете, и то копију Рјешења у случају обраћања писаним путем, односно скенирано Рјешење у случају обраћања електронским путем.

Комисија за рјешавање рекламација потрошача је дужна доставити писани одговор кориснику у року од 30 дана од дана запримања  захтјева.

Иди на врх
X
CIR