Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Готовинске уплате по платном промету

Обавјештавамо вас да ћете, од 01. фебруара 2022. године, готовинске  уплате на шалтерима, све остале уплате на шалтерима и код поштоноше, пријем уплата готовог новца од пословних субјеката оствареног обављањем регистроване дјелатности (пријем уплата полога пазара, те уплате приликом регистрације возила, обављати према измјењеном и допуњеном Цјеновнику услуга:

Поштанске новчане упутнице и исплате новчаних дознака на кућну адресу

Поштанска упутница *

Пренос поштанске упутнице – новчаног износа

за износ упутнице до 15.00 КМ

1.00 KM

за износ упутнице од 15.01 – 5,000.00 КМ

3.3% (мин. 1.50 КМ –  мак. 100.00 КМ)

Поштанско-телеграфска и Пост нет упутница *

Пренос новчаног износа

3.3%(мин. 1.50 КМ – мак. 100.00 КМ)

Пренос поштанско телеграфске упутнице

1.50 KM

ријеч     0.10 КМ

најмање        20 ријечи

 

Пренос Пост нет упутнице

2.00 KM

Исплата новчаних дознака на кућну адресу

 

Исплата на кућној адреси

 

проценат износа

најмањи износ

по уговору

 

 

 

 

 

Готовинске уплате по платном промету и готовинске исплате

Готовинске уплате по платном промету

Уплате на шалтерима за: телефоне, електричну  енергију, гријање, воду, чистоћу, РТВ таксу, ТВ претплату (за кабловску телевизију, дигиталну IPTV и слично), интернет, трошкове одржавања зграде на име заједнице етажних власника или фирми за стамбене услуге, које могу бити у форми јавног предузећа, или у форми приватног предузећа и комуналну накнаду

до 10.00 КМ

0.60 КМ

од 10.01 – 20.00 КМ

0.80 КМ

од 20.01 – 50.00 КМ

1.00 КМ

од 50.01 – 100.00 КМ

1.20 КМ

од 100.01 – 300.00 КМ

2.00 КМ

од 300.01 – 500.00 КМ

2.50 КМ

од 500.01 – 1000.00 КМ

3.00 КМ

од 1000.01 – 2000.00 КМ

3.50 КМ

од 2000.01 – 5000.00 КМ

4.00 КМ

преко 5000.00 КМ

5.00 КМ

Све остале уплате на шалтерима, све уплате код поштоноше и пријем уплата готовог новца од пословних субјеката оствареног обављањем регистроване дјелатности (пријем уплата полога пазара)

до 50.00 КМ

1.20 КМ

од 50.01 – 100.00 КМ

1.50 КМ

од 100.01 – 300.00 КМ

2.00 КМ

од 300.01 – 500.00 КМ

2.50 КМ

од 500.01 – 1000.00 КМ

3.00 КМ

од 1000.01 – 2000.00 КМ

3.50 КМ

од 2000.01 – 5000.00 КМ

4.00 КМ

преко 5000.00 КМ

0,18%  од износа уплате

Готовинске уплате приликом регистрације возила – на шалтерима и код поштоноше (порез на моторна возила, стикер, накнада за воду, путарина, накнада за АМС, полиса осигурања, потврда о власништву, потврда о регистрацији, регистарске таблице са међународном ознаком БиХ за моторна возила, регистарске таблице са међународном ознаком БиХ за прикључна возила, накнада за изгубљене, нестале и уништене таблице, накнада за издавање зеленог картона, накнада за извршени технички преглед, xомологација возила, издавање потврде произвођача, издавање потврде о усклађености/ идентификацији возила, атести возила, услуга цертификације возила, провјера могућности увоза возила и све друге уплате везане за регистрацију возила)

0.90 КМ по уплати

 

Уплате на шалтерима клиничког центра за партиципацију/по уплатници

до 10.00 КМ

0.30 КМ

од 10.01 до 100,00 КМ

0.50 КМ

преко 100,00 КМ

1.00 КМ

Готовинске исплате

У пошти

2% од исплаћеног износа, најмање 1.00 КМ

На дому

2% од исплаћеног износа, најмање 2.00 КМ

Скале вриједности утврђује Пошта

Уплате и исплате по уговореним условима

Готовинска уплата

по уговору

Готовинска исплата

по уговору

Скале вриједности утврђује Пошта

Трансфери новца

по уговору

Друге финансијске услуге у складу са Законима који регулишу банкарски сектор

по уговору

                 

 

Иди на врх
X
CIR