Готовинске уплате по платном промету

Обавјештавамо вас да ћете, од 01. фебруара 2022. године, готовинске  уплате на шалтерима, све остале уплате на шалтерима и код поштоноше, пријем уплата готовог новца од пословних субјеката оствареног обављањем регистроване дјелатности (пријем уплата полога пазара, те уплате приликом регистрације возила, обављати према измјењеном и допуњеном Цјеновнику услуга: Поштанске новчане упутнице и исплате новчаних дознака[…]

Иди на врх
X
CIR