Нови начин слања међународних пошиљака

Обавјештавамо Вас да је од 17.05.2021. године корисницима који шаљу међународне пошиљке чији је садржај роба доступна апликација CDS Kiosk. Коришћењем наведене апликације обезбјеђује се генерисање и слање царинске декларације у електронској форми, што у одредишној земљи убрзава царинске процедуре, скраћујући тиме рокове преноса. Списак земаља за које је обавезно слање царинске декларације у електронској[…]

Scroll to top
X
ENG