Поновљени оглас за продају расходованих основних средстава

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈРЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА Број : 1.-1791-42/21Дана: 23.11.2021. године На основу Одлуке Управе Предузећа број: 1.-1791-41/21 од 08.11.2021. године, те члана 50. став 1. тачка в. Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, Управа Предузећа о б ј а в љ у ј е П О Н О В[…]

Scroll to top
X
ENG