Ограничење саобраћаја поштанских транспортних средстава

На основу мејл обавјештења  „ХП Мостар“ д.о.о. Мостар, обавјештавамо вас да се дана 20. 05. 2023. године (субота), НЕЋЕ вршити размјена поштанских пошиљака у међуентитетском поштанском саобраћају са „ХП Мостар“ д.о.о. Мостар, због преласка овог оператера на нови информациони систем.                                                                                                    

Scroll to top
X
ENG