Поновљени оглас за продају расходованих основних средстава

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈРЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА Број : 1.-1825-45/22 Дана: 11.08.2022.године На основу Одлука Управе Предузећа, број: 1.-1825-34/22 од 27.07.2022. године , те члана 50. став 1. тачка в. Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, Управа Предузећа  о б ј а в љ у ј е:   П О Н[…]

Иди на врх
X
CIR