Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Готовинске уплате по платном промету

Обавјештавамо вас да ћете, од 01. фебруара 2022. године, готовинске  уплате на шалтерима, све остале уплате на шалтерима и код поштоноше, пријем уплата готовог новца од пословних субјеката оствареног обављањем регистроване дјелатности (пријем уплата полога пазара, те уплате приликом регистрације возила, обављати према измјењеном и допуњеном Цјеновнику услуга:

Поштанске новчане упутнице и исплате новчаних дознака на кућну адресу

Поштанска упутница *

Пренос поштанске упутнице – новчаног износа

за износ упутнице до 15.00 КМ

1,00 BAM

за износ упутнице од 15.01 – 5,000.00 КМ

3.3% (мин. 1.50 КМ –  мак. 100.00 КМ)

Поштанско-телеграфска и Пост нет упутница *

Пренос новчаног износа

3.3%(мин. 1.50 КМ – мак. 100.00 КМ)

Пренос поштанско телеграфске упутнице

1.50 KM

ријеч     0.10 КМ

најмање        20 ријечи

 

Пренос Пост нет упутнице

2,00 BAM

Исплата новчаних дознака на кућну адресу

 

Исплата на кућној адреси

 

проценат износа

најмањи износ

по уговору

 

 

 

 

 

Готовинске уплате по платном промету и готовинске исплате

Готовинске уплате по платном промету

Уплате на шалтерима за: телефоне, електричну  енергију, гријање, воду, чистоћу, РТВ таксу, ТВ претплату (за кабловску телевизију, дигиталну IPTV и слично), интернет, трошкове одржавања зграде на име заједнице етажних власника или фирми за стамбене услуге, које могу бити у форми јавног предузећа, или у форми приватног предузећа и комуналну накнаду

до 10.00 КМ

0.60 КМ

од 10.01 – 20.00 КМ

0.80 КМ

од 20.01 – 50.00 КМ

1.00 BAM

од 50.01 – 100.00 КМ

1.20 КМ

од 100.01 – 300.00 КМ

2.00 BAM

од 300.01 – 500.00 КМ

2.50 КМ

од 500.01 – 1000.00 КМ

3.00 КМ

од 1000.01 – 2000.00 КМ

3.50 КМ

од 2000.01 – 5000.00 КМ

4.00 КМ

преко 5000.00 КМ

5.00 BAM

Све остале уплате на шалтерима, све уплате код поштоноше и пријем уплата готовог новца од пословних субјеката оствареног обављањем регистроване дјелатности (пријем уплата полога пазара)

до 50.00 КМ

1.20 КМ

од 50.01 – 100.00 КМ

1.50 BAM

од 100.01 – 300.00 КМ

2.00 BAM

од 300.01 – 500.00 КМ

2.50 КМ

од 500.01 – 1000.00 КМ

3.00 КМ

од 1000.01 – 2000.00 КМ

3.50 КМ

од 2000.01 – 5000.00 КМ

4.00 КМ

преко 5000.00 КМ

0,18%  од износа уплате

Готовинске уплате приликом регистрације возила – на шалтерима и код поштоноше (порез на моторна возила, стикер, накнада за воду, путарина, накнада за АМС, полиса осигурања, потврда о власништву, потврда о регистрацији, регистарске таблице са међународном ознаком БиХ за моторна возила, регистарске таблице са међународном ознаком БиХ за прикључна возила, накнада за изгубљене, нестале и уништене таблице, накнада за издавање зеленог картона, накнада за извршени технички преглед, xомологација возила, издавање потврде произвођача, издавање потврде о усклађености/ идентификацији возила, атести возила, услуга цертификације возила, провјера могућности увоза возила и све друге уплате везане за регистрацију возила)

0.90 КМ по уплати

 

Уплате на шалтерима клиничког центра за партиципацију/по уплатници

до 10.00 КМ

0.30 КМ

од 10.01 до 100,00 КМ

0,50 BAM

преко 100,00 КМ

1.00 BAM

Cash pay offs

У пошти

2% од исплаћеног износа, најмање 1.00 КМ

На дому

2% од исплаћеног износа, најмање 2.00 КМ

Скале вриједности утврђује Пошта

Уплате и исплате по уговореним условима

Готовинска уплата

по уговору

Готовинска исплата

по уговору

Скале вриједности утврђује Пошта

Трансферand новца

по уговору

Друге финансијске услуге у складу са Законима који регулишу банкарски сектор

по уговору

                 

 

Scroll to top
X
ENG