Исплата RIA упутница

Услуга је намијењена исплати новчаних дознака које пристижу из иностранства од стране платног система RIА и њених подагената CONTACT, PAYDEK и LEADER.

Исплата новчаних дознака се обавља на свим шалтерима Пошта Српске, без наплаћивања исплатне поштарине од примаоца новчане дознаке.

Приликом исплате прималац је обавезан у исплатни образац уписати референцу (број) који је претходно добио од пошиљаоца новчане дознаке, те податке о имену и презимену примаоца и пошиљаоца.

Иди на врх
X
CIR