Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Исплата RIA упутница

Услуга је намијењена исплати новчаних дознака које пристижу из иностранства од стране платног система RIА и њених подагената CONTACT, PAYDEK и LEADER.

Исплата новчаних дознака се обавља на свим шалтерима Пошта Српске, без наплаћивања исплатне поштарине од примаоца новчане дознаке.

Приликом исплате прималац је обавезан у исплатни образац уписати референцу (број) који је претходно добио од пошиљаоца новчане дознаке, те податке о имену и презимену примаоца и пошиљаоца.

Иди на врх
X
CIR