Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Eурожиро упутница

Поште Српске су у сарадњи са Новом Банком а.д. Бања Лука, на свим шалтерима пошта омогућиле пренос (трансфер) новца у међународном саобраћају путем Еурожиро упутнице.

Пренос новца путем Еурожиро система нема карактер хитности, упутница је доступна за исплату у року од три радна дана.

Приликом трансфера новца путем Еурожиро упутница, ни пошиљалац ни прималац не морају имати отворене рачуне у банкама. Довољно је да пошиљалац приликом слања новца саопшти име, презиме и адресу примаоца, да би корисник добио новац на кућну адресу.

У табели су приказане земље, максималан износ слања и примања новца као и укупна висина накнаде за слање и примање новца (фиксни трошак + поштарина на уплаћени износ + услуге које Ино банка наплаћује).

Уплате Еурожиро упутница

У земљуЛимит за слањеФиксни трошакПоштарина на уплаћени износУслуге које Ино банка посебно наплаћује
Србија5.000,00 ЕУР8.87 КМ3,3% мин. 1,00КМ 
Румунија550,00 ЕУР8.87 КМ3,3% мин. 1,00КМ 
Италија5.000,00 ЕУР8.87 КМ3,3% мин. 1,00КМСторно 20,00 ЕУР
Словенија1.000,00 ЕУР9.84 КМ3,3% мин. 1,00КМ
Пољска5.000,00 ЕУР9.84 КМ3,3% мин. 1,00КМ
Бугарска3.000,00 ЕУР8.86 КМ3,3% мин. 1,00КМ
Албанија2.500,00 ЕУР8.87 КМ3,3% мин. 1,00КМ
Словачка5.000,00 ЕУРЕУР 2,00 (3,91 КМ)3,3% мин. 1,00КМ
Израел3.000,00 ЕУР6.91 КМ3,3% мин. 1,00КМ
Грчка2.500,00 ЕУР6.91 КМ3,3% мин. 1,00КМ
Мађарска5.000,00 ЕУР9.84 КМ3,3% мин. 1,00КМ
Латвија5.000,00 ЕУР6.91 КМ3,3% мин. 1,00КМ
Луксембруг5.000,00 ЕУР8.87 КМ3,3% мин. 1,00КМ
Мароко5.000,00 ЕУР8.87 КМ3,3% мин. 1,00КМ
Француска3.500,00 ЕУР8.87 КМ3,3% мин. 1,00КМ
Шпанија3.500,00 ЕУР7.89 КМ3,3% мин. 1,00КМ
Украјина4.000,00 ЕУР8.87 КМ3,3% мин. 1,00КМ

Напомена: Износе наведене у ЕУР-има Поште Српске прерачунавају и наплаћују у КМ (курс за калкулацију: 1 ЕУР= 1,95583 КМ).

Исплате Еурожиро упутница

Из земљеЛимит за примањеУслуге које Ино банка посебно наплаћује
Швајцарска5.000,00 ЕУРсторно 7,00 ЕУР
Аустралија5.000,00 ЕУР
Румунија550,00 ЕУР
Италија5.000,00 ЕУРсторно – 20,00 ЕУР
Словенија1.000,00 ЕУР
Пољска5.000,00 ЕУР
Бугарска3.000,00 ЕУР
Албанија2.500,00 ЕУР
Словачка5.000,00 ЕУР
Израел3.000,00 ЕУР
Грчка2.500,00 ЕУР
Мађарска5.000,00 ЕУР
Money Transfer Company-RIA, Small World, Contact5.000,00 ЕУР
Латвија5.000,00 ЕУР
Луксембург5.000,00 ЕУР
Мароко5.000,00 ЕУР
Француска5.000,00 ЕУР
Шпанија3.500,00 ЕУР
Италијанске поште2.300,00 ЕУР
Украјина1.200,00 ЕУР

Приликом исплате Еурожиро упутнице у пошти или на дому, од примаоца се наплаћује поштарина:
– у пошти –  2 % од исплаћеног износа, минимално … 1,00 КМ
– у дому – 2 % од исплаћеног износа, минимално…..1,00 КМ

Напомена: Све уплате и исплате Еурожиро упутница врше се у конвертибилним маркама (КМ).

Иди на врх
X
CIR