Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

POST CASH (Србија, Црна Гора и Хрватска)

POST CASH је услуга слања и пријема новца која је успостављена са Србијoм, Црном Гором и Хрватском.

Слање и пријем новца путем POST CASH упутнице представља једноставан, приступачан, сигуран пренос новца, у року од 30 минута. Слање  и пријем новца се обавља на свим шалтерима Пошта Српске.

Mаксималан износ новца који се може размијенити једном POST CASH упутницом је:

 • са Србијом  1.500,00 ЕУР у противриједности  конвертибилне марке;
 • са Црном Гором 1.000,00 ЕУР у противриједности  конвертибилне марке;
 • са Хрватском 1.500,00 ЕУР у противриједности  конвертибилне марке;

Слање и пријем новца се обавља у националним валутама у складу са важећим курсним листама за конверзију националне валуте у валуту ЕУР.

Уплате и исплате се врше искључиво на шалтеру поште.

Основне карактеристике ове  услуге су:

 1. Брзина у преносу новца
 • упутница  је расположива за исплату за свега 30 минута
 1. Једноставност
 • потребна је само важећа лична исправа (лична карта за држављане БиХ или пасош за стране држављане)
 • без додатне документације
 • без обавезе отварања рачуна у банци
 1. Приступачност
 • доступна у свим јединицама поштанске мреже
 • изузетно повољне цијена за слање новца

Подаци које пошиљалац мора саопштити примаоцу, како би се упутница могла исплатити су:

 • број упутнице
 • име и презиме пошиљаоца (уплатиоца новца)
 • очекивани износ

POST CASH упутница је примаоцу доступна  у року од 30 дана, након чега се на захтјев исплаћује пошиљаоцу.

 • 8,00 КМ за уплату до 219,00 КМ
 • 3,66% од уплаћеног износа,  за уплате од 220,00КМ до 1.366,00 КМ
 • 50,00 КМ за уплате веће од 1.367,00 КМ

Све трошкове преноса новца плаћа искључиво пошиљалац новца.

Иди на врх
X
CIR