Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Уплате за оглашавање изгубљених или украдених докуменaта

У случају губитка личних исправа и докумената физичких лица, на страницама Службеног гласника Републике Српске, у рубрици Личне исправе и документа, потребно их је прогласити изгубљеним или украденим. Наведену обавезу могуће је извршити у свим поштама, попуњавањем прописаног обрасца. 
Ријеч је о сљедећим документима: возачка дозвола, потврда о власништву возила, регистарске таблице, те остала документа (здравствена књижица, радна књижица, картица текућег рачуна, диплома, свједочанство и др.).

       Цјеновник Службеног гласника:
 1.  За изгубљене и украдене личне документе

  (лична карта, дозвола за рад, полиса осигурања, мјеница, возачка дозвола, потврда о власништву возила, потврда о регистрацији возила, зелени картон, лиценца пре-возника, индекс, свједочанство, увјерење о положеном испиту, радна књижица, дипломатска и боравишна картица, војна књижица, банковна картица, штедна књижица, исказница за чланство и слично, регистарске таблице)
  који су издати одстране надлежног органа у Републици Српској, ФБиХ и Брчко Дистрикту БиХ

  Цијена по једном документу износи ……………………………………………………………7,00 КМ

   

 2. За изгубљене и украдрене путне исправе

  (пасош, дипломатски пасош, службенипасош, заједнички пасош, путни лист, поморска, односно бродска књижица и другидокументи којима се у складу са међународним уговором омогућава путовањедржављана БиХ у иностарнство)
  које су издате од стране надлежног органа у Републици Српској, ФБиХ и Брчко Дистрикту БиХ

  Цијена по једном документу износи ……………………………………………………………15,00 КМ

   

 3. За изгубљене и украдене личне документе/ствари

  (лична карта, дозвола за рад,полиса осигурања, мјеница, возачка дозвола, потврда о власништву возила, потврдао регистрацији возила, зелени картон, лиценца превозника, индекс, свједочанство,увјерење о положеном испиту, радна књижица, дипломатска и боравишна картица,војна књижица, банковна картица, штедна књижица, исказница за чланство, регистарске таблице и остала лична документа)
  који су издати од стране надлежногоргана других/страних држава

  Цијена по једном документу износи ……………………………………………………………20,00 КМ 

 4. За изгубљене и украдене путне исправе

  (пасош, дипломатски пасош, службени пасош, заједнички пасош, путни лист, поморска, односно бродкса књижица и други документи којима се у складу са међународним уговором омогућава путовање страних држављана у иностранство)
  који су издати од стране надлежног органадругих/страних држава

  Цијена по једном документу износи ……………………………………………………………40,00 КМ 

* Накнада Пошта Српске, која се додаје на износ цијена Службеног гласника, износи 1,60 КМ по документу. 

Иди на врх
X
CIR