Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Payment of adverts for lost or stolen documents

In case of loss of ID documents and documents of natural persons, on the pages of the Official Gazette of the Republic of Srpska, in the section Personal ID cards and Documents, they must be declared lost or stolen. This obligation can be fulfilled in all post offices by filling the prescribed form. 
Following documents: driver's license, certificate of ownership of the vehicle, license plates, and other documents (health care booklet, employment booklet, current account card, diploma, school certificate, etc.).

       Цјеновник Службеног гласника:
 1.  За изгубљене и украдене личне документе

  (лична карта, дозвола за рад, полиса осигурања, мјеница, возачка дозвола, потврда о власништву возила, потврда о регистрацији возила, зелени картон, лиценца пре-возника, индекс, свједочанство, увјерење о положеном испиту, радна књижица, дипломатска и боравишна картица, војна књижица, банковна картица, штедна књижица, исказница за чланство и слично, регистарске таблице)
  који су издати одстране надлежног органа у Републици Српској, ФБиХ и Брчко Дистрикту БиХ

  Цијена по једном документу износи ……………………………………………………………7,00 КМ

   

 2. За изгубљене и украдрене путне исправе

  (пасош, дипломатски пасош, службенипасош, заједнички пасош, путни лист, поморска, односно бродска књижица и другидокументи којима се у складу са међународним уговором омогућава путовањедржављана БиХ у иностарнство)
  које су издате од стране надлежног органа у Републици Српској, ФБиХ и Брчко Дистрикту БиХ

  Цијена по једном документу износи ……………………………………………………………15,00 КМ

   

 3. За изгубљене и украдене личне документе/ствари

  (лична карта, дозвола за рад,полиса осигурања, мјеница, возачка дозвола, потврда о власништву возила, потврдао регистрацији возила, зелени картон, лиценца превозника, индекс, свједочанство,увјерење о положеном испиту, радна књижица, дипломатска и боравишна картица,војна књижица, банковна картица, штедна књижица, исказница за чланство, регистарске таблице и остала лична документа)
  који су издати од стране надлежногоргана других/страних држава

  Цијена по једном документу износи ……………………………………………………………20,00 КМ 

 4. За изгубљене и украдене путне исправе

  (пасош, дипломатски пасош, службени пасош, заједнички пасош, путни лист, поморска, односно бродкса књижица и други документи којима се у складу са међународним уговором омогућава путовање страних држављана у иностранство)
  који су издати од стране надлежног органадругих/страних држава

  Цијена по једном документу износи ……………………………………………………………40,00 КМ 

* Накнада Пошта Српске, која се додаје на износ цијена Службеног гласника, износи 1,60 КМ по документу. 

Scroll to top
X
ENG