Уплате рата кредита

Поште Српске врше пријем уплата рата кредита на шалтерима пошта и код поштоноше на кућном прагу, под посебним условима, на основу закључених уговора.

Поште Српске имају закључене уговоре о пријему уплата рата кредита са :

  • МКФ ПАРТНЕР, МКФ МИ- БОСПО, МКД ЕКИ и МКФ ЕКИ уз накнаду од 1.00 КМ по уплаћеној рати, без обзира на висину износа рате
  • МКД Микрофин – без накнаде.
Иди на врх
X
CIR