Промјена Цјеновника поштанских услуга

Драги корисници,

Обавјештавамо вас да на основу Одлуке Владе Републике Српске бр: 04/1-012-2-3298/22, о давању сагласности на Цјеновник поштанских услуга којим се уређује поштарина за резервисане поштанске услуге, од 01.10.2022. године ступа на снагу нови Цјеновник поштанских услуга који је објављен у Службеном гласнику под бројем 94. дана 23.09.2022. године.

ЦЈЕНОВНИК >>

 

Извод из цјеновника поштанских услуга за директну пошту неадресовану од 01.10.2022. год.
Извод из цјеновника поштанских услуга за писмоносне пошиљке од 01.10.2022. год.
Извод из цјеновника поштанских услуга за пакете од 01.10.2022. год.
Извод из цјеновника поштанских услуга за допунске и остале услуге и Директна пошта неадресована од 01.10.2022. год.

За све додатне информације доступан вам је e-mail: prodaja@postesrpske.com

Иди на врх
X
CIR