Промјена Цјеновника поштанских услуга

Драги корисници,

Обавјештавамо вас да на основу Одлуке Владе Републике Српске бр: 04/1-012-2-3298/22, о давању сагласности на Цјеновник поштанских услуга којим се уређује поштарина за резервисане поштанске услуге, од 01.10.2022. године ступа на снагу нови Цјеновник поштанских услуга који је објављен у Службеном гласнику под бројем 94. дана 23.09.2022. године.

ЦЈЕНОВНИК >>

 


Извод из цјеновника поштанских услуга за писмоносне пошиљке од 01.10.2022. год.
Извод из цјеновника поштанских услуга за пакете од 01.10.2022. год.
Извод из цјеновника поштанских услуга за допунске и остале услуге и Директна пошта неадресована од 01.10.2022. год.

За све додатне информације доступан вам је e-mail: prodaja@postesrpske.com

Иди на врх
X
CIR