Правилник о мјерама и поступању у кризној ситуацији појаве вируса корона (пречишћени текст)

На основу члана 50. став 1. Тачка в) Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука (пречишћени текст), члана 55. став 1. и став 2. Колективног Уговора Предузећа, те Пословника о раду Управе Предузећа, Управа Предузећа на VIII редовној сједници, одржаној  дана 21.10.2020. године, доноси: ПРАВИЛНИК О МЈЕРАМА И ПОСТУПАЊУ У КРИЗНОЈ СИТУАЦИЈИ ПОЈАВЕ ВИРУСА КОРОНА

Иди на врх
X
CIR