Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Поштанско – Царинске актуелности

Jедноставнији поступак извоза пошиљака које садрже робу занемарљиве економске вриједности за правна лица

Обавјештавамо вас да је Управа за индиректно опорезивање БиХ усвојила Упутство о допунама Упутства о царинском поступку у поштанском промету. Комплетан документ можете пронаћи на страници: http://www.new.uino.gov.ba/bs/.
Допуна Упутства о царинском поступку у поштанском промету се односи искључиво на пошиљке које предају правна лица, а садрже робу занемарљиве економске вриједности.
Поштанском пошиљком која садржи робу занемарљиве економске вриједности која се извози сматра се искључиво поштанска пошиљка (све врсте поштанских пошиљака) која се ради извоза, без ограничења у погледу учесталости, отпрема од стране лица регистрованог за дјелатност спољнотрговинског промета и уписаног у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза коју прати фактура у укупној вриједности до 2.000,00 конвертибилних марака (КМ) или до исте противвриједности изражене у некој другој валути.
Примјена наведене допуне Упутства о царинском поступку у поштанском промету од сад ће омогућити пословним субјектима примјену поједностављеног поступка извоза поштанских пошиљака које садрже робу занемарљиве економске вриједности на начин да се за такве поштанске пошиљке намијењене извозу не подноси редовна извозна царинска пријава (ЈЦИ), него да се исте пријављују за извоз усменом царинском пријавом, уз употребу обрасца CP 72 или CN 23, у зависности од врсте поштанске пошиљке и њене укупне вриједности.

Обрачун ПДВ-а за увоз у Европску унију

Обавјештавамо кориснике који шаљу међународне пошиљке чији је садржај роба да се од 1.7.2021. године укида ослобађање од плаћања ПДВ-а за увоз у Европску унију. С тим у вези, у табели која слиједи приказани су подаци који се односе на обрачун  ПДВ-а приликом увоза робе у поштанским пошиљкама у ЕУ.

Максималан износ-вриједност садржаја пошиљке испод којег се не обрачунава ПДВ
 Физичко лице пошиљалац – физичко лице прималац ПОКЛОНПравно лице пошиљалац – правно или физичко лице прималац  ПРОДАЈА РОБЕПравно лице пошиљалац – правно лице прималац
Тренутно на снази45 евра22 евра22 евра
Од 1.7.2021. год.45 евра1 евро1 евро
Иди на врх
X
CIR