Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

CDS Kiosk

CDS Kiosk Је онлајн апликација намијењена пошиљаоцима поштанских пошиљака да на брз и лак начин попуне и одштампају Царинску декларацију, у складу са царинским прописима.

Предности коришћења апликације CDS Kiosk:

 • Могућност уноса података када и гдје вама одговара.
 • Олакшава испис адресних података.
 • Могућност приступа бази HS тарифних кодова.
 • Могућност контроле по питању недозвољеног садржаја.
 • Могућност снимања и штампања Царинске декларације.*
 • Убрзава и олакшава царински поступак.
 • Олакшава е-трговину.
 • Скраћује укупно вријеме потребно за пренос пошиљке.

*У случају кад пошиљалац након снимања не одштампа Царинску декларацију исту је обавезан ручно попунити на обрасцу CN 22, односно CN 23. Такође, пошиљалац је обавезан на дну ручно попуњеног обрасца преписати и број декларације (Declaration ID    xxxxxxxxxBA).

Како користити CDS Kiosk (.pdf)

Примјери одштампаних и ручно попуњених образаца Царинске декларације:

 1. Примјер 1 (.pdf)
 2. Примјер 2 (.pdf)
 3. Примјер 3 (.pdf)
 4. Примјер 4 (.pdf)
 5. Примјер 5 (.pdf)
 6. Примјер 6 (.pdf)
Иди на врх
X
CIR