Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Наративни и финансијски извјештај о реализацији одобрене донације од стране Свјетског поштанског савеза-Владе Јапана

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. БАЊА ЛУКА
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Број: 1.-3410-2/19
Датум: 16.11.2020. год.


На основу члана 7. став 3. Закона о донацијама у јавном сектору Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 96/05) и Закључка Управе Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука бр.1.3410-1/19 од 30.10.2020. године о прихватању Информације о реализацији одобрене донације од стране Свјетског поштанског савеза – Владе Јапана, Управа Предузећа објављује

НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ
о реализацији одобрене донације од стране
Свјетског поштанског савеза – Владе Јапана

Републику Српску су прије неколико година задесиле катастрофалне поплаве у којима су “Поште Српске” претрпјеле велику штету на пословним објектима.
Поводом немилих догађаја “Поште Српске” су у априлу 2019. године поднијеле приједлог Пројекта Свјетском поштанском савезу, у оквиру Програма управљања ризиком од природних катастрофа (DRM). У складу са условима Програма, потенцијални корисници истог су земље у развоју, а пројекте је финансирала Влада Јапана.
Предмет приједлога Пројекта била је набавка опреме неопходне за припрему и реаговање на природне катастрофе, и то агрегата и пумпи за воду, укупне вриједности 50.000,00 CHF.
Свјетски поштански савез одобрио је Пројекат, те су директор “Пошта Српске” Миладин Радовић и амбасадор Јапана у БиХ Хидејуки Сакамото потписали Споразум о донацији јапанске Владе Предузећу у износу од 50.000 CHF.
Цјелокупно провођење и поступак набавке водио се под окриљем UNDP БиХ.

Дана 01.04.2020. године UNDP у БиХ је објавио Захтјев за достављање понуда за набавку агрегата и пумпи за воду. На основу избора најповољнијих понуђача извршена је набавка 5 агрегата и додатног материјала за инсталацију од предузећа „Матиса“ д.о.о. Тузла и 5 пумпи за воду од предузећа „Електрообнова“ Бања Лука. Укупна вриједност набавке износила је 93.029,04 КМ са ПДВ.
Предузеће „Матиса“ д.o.o. је у јулу 2020. извршило испоруку агрегата и материјала за инсталацију на локације ПЦ Добој, Пошта Челинац, ПЦ Бијељина, Управа РЈ Бијељина и Пошта Шамац.
Предузеће „Електрообнова“ д.о.о. Бања Лука је у октобру 2020. извршило испоруку пумпи за воду на локације Пошта Теслић, Пошта Челинац, ПЦ Бијељина, Управа РЈ Фоча и Пошта Шамац.

Пројектом и додјелом грант средстава “Поштама Српске” побољшали су се услови рада, обезбиједио бољи развој и квалитетније пословање.
Захвални смо Свјетском поштанском савезу, Влади и поштама Јапана и увјерени да ће сарадња бити настављена.

                                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                                                      Миладин Радовић, дипл.инж.

Иди на врх
X
CIR