Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Пословање Поште Српске по начелима међународно признатих стандарда

Поште Српске добиле су Цертификат ISO 9001:2015 који је потврда о успјешном испуњењу захтјева међународне норме ISO 9001 Система управљања квалитетом. Организације које посједују цертификат ISO 9001 доказују успјешно имплементиран систем управљања квалитетом у својој организацији и на тај начин њихови клијенти и остали партнери на тржишту могу имати повјерење у уведени систем управљања квалитетом.
Одлука о увођењу система управљања квалитетом је одраз цјелокупне пословне политике Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, те израз опредјељења за пословање по начелима међународно признатих стандарда.
ISO 9001:2015 је међународни стандард објављен од стране ISO (Међународне организације за стандардизацију) који садржи захтјеве за систем управљања квалитетом које организација мора испунити да би ускладила своје пословање са међународно признатим нормама.Систем квалитета је управљачки систем који доводи до остварења постављених циљева у погледу квалитета пословања и пружања услуга.
Предмет и подручје примјене (Scope) стандарда ISO 9001:2015 у Поштама Српске су:
• Управљање реализацијом поштанских и финансијских услуга
• Пружање информатичких услуга.
Основне предности имплементације ISO 9001:2015 стандарда су стицање и/или учвршћивање пословног повјерења код познатих и потенцијалних клијената, постизање и одржавање стабилног нивоа квалитета услуга ради задовољавања потреба клијената, као и побољшање пословне способности и продуктивности.Успостављањем система управљања квалитетом према серији стандарда ISO 9001:2015 добили смо алат који нам омогућава систематично управљање пословним активностима и квалитетан надзор над основним и осталим процесима који се одвијају у пословном систему Поште Српске.

 

Иди на врх
X
CIR