Програм издавања поштанских марака

2022.
 

Datum izdavanja

Naziv izdanja

Broj maraka

Šalterski tabak

Nominala

Tiraž

FDC

1.

07.04.

175 godina Gorskog vijenca

2

Blok

2 x 2.70

15 000

300

2.

17.02.

Stari novac

4

4×2

2×0.90

2×1.80

15 000

2 x 300

3.

10.03.

Biciklizam

2

8+2

0.90, 1.80

15 000

300

4.

15.04.

Evropa – priče i mitovi

2

8+1

Karnet

1,95, 2,70

9,30

20 000

10 000

500

5.

11.05.

Flora

2

8+2

0,90, 1,80

15 000

300

6.

03.06.

Kulturno nasljeđe

2

2×5

0,90, 1,80

15 000

300

7.

30.06.

50 godina filma ‘’Valter brani Sarajevo’’

2

Blok

2 x 2,70

15 000

300

8.

07.09.

Nauka

2

8+1

2×1,95

15 000

300

9.

21.10.

Književnici

3

12+4

3×0,90

15 000

300

10.

17.11.

Istorija avijacije

2

2×4

2×2,70

15 000

300

11.

09.12.

150 godina od rođenja Pita Mondrijana

1

8+1

1,95

15 000

300

12.

 

Redovne – psi

Pojedinačni tiraži i nominalne vrijednosti redovnih poštanskih maraka će se naknadno utvrdjivati prema potrebama poštanskog saobraćaja

1 500 000

 

13.

 

vanredno

Naziv izdanja i druge karakteristike će biti utvrđeni odlukom Uprave Preduzeća

 

14.

 

vanredno

 

15.

 

vanredno

 
Иди на врх
X
CIR