Програм издавања поштанских марака

2020. година

  Датум издавања Назив издања Број марака Шалтерски табак Номинала Тираж ФДЦ
1. 29.01. 250 година од рођења Лудвига ван Бетовена 1 8+1 1,95 15000 500
2. 21.02. 50 година музеја Семберија и Градишка 2 8+2 2×0,90 15000 300
3. 19.03. 125 година кинематографије 1 8+1 1,95 15000 300
4. 27.03. Васкрс 2 Блок 2×2.70 15000 300
5. 03.09. Европа – древне поштанске руте 2
карнет
8+1
карнет
1,80
2,70
9,00
20000
10000
500
6. 07.09. Познате личности 2 8+1 2×1,95 15000 2х300
7. 11.09. Културно насљеђе 2 8+2 0,90   1,80 15000 300
8. 15.09. Флора 4 4×2
2×0,90
2×1,80
15000 300×2
9. 21.09. Спорт 3 Блок

3×1,95

15000 300
10. 23.10. 75 година Уједињених нација 1 8+1 1,95 15000 300
11. 19.11. Гастрономија 2 8+2 0,90   1,80 15000 300
12. 10.12. Епске народне пјесме 1 Blok 7,30 15000 300
13.  23.09. Редовне – инсекти Појединачни тиражи и номиналне вриједности редовних поштанских
марака ће се накнадно утврдјивати према потребама поштанског саобраћаја
 
1500000
Иди на врх
X
CIR
ENG CIR