Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Једноставнији поступак извоза пошиљака које садрже робу

Обавјештавамо вас да је Управа за индиректно опорезивање БиХ усвојила Упутство о допунама Упутства о царинском поступку у поштанском промету. Комплетан документ можете пронаћи на страници: http://www.new.uino.gov.ba/bs/.

Допуна Упутства о царинском поступку у поштанском промету се односи искључиво на пошиљке које предају правна лица, а садрже робу занемарљиве економске вриједности.

Поштанском пошиљком која садржи робу занемарљиве економске вриједности која се извози сматра се искључиво поштанска пошиљка (све врсте поштанских пошиљака) која се ради извоза, без ограничења у погледу учесталости, отпрема од стране лица регистрованог за дјелатност спољнотрговинског промета и уписаног у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза коју прати фактура у укупној вриједности до 2.000,00 конвертибилних марака (КМ) или до исте противвриједности изражене у некој другој валути.

Примјена наведене допуне Упутства о царинском поступку у поштанском промету од сад ће омогућити пословним субјектима примјену поједностављеног поступка извоза поштанских пошиљака које садрже робу занемарљиве економске вриједности на начин да се за такве поштанске пошиљке намијењене извозу не подноси редовна извозна царинска пријава (ЈЦИ), него да се исте пријављују  за извоз усменом царинском пријавом, уз употребу обрасца CP 72 или CN 23, у зависности од врсте поштанске пошиљке и њене укупне вриједности.

Иди на врх
X
CIR