Исплата кредита за пензионере и кориснике инвалиднина

Поште Српске врше исплате кредита без жираната, на шалтерима пошта и на кућном прагу, за популацију пензионера и корисника инвалиднина.

Пензионери и корисници инвалиднина, који своје пензије и инвалиднине примају преко Пошта Српске, имају могућност да без жираната, постану корисници новчаног кредита Raiffeisen bank.

Да би поднијели захтјев за кредит пензионери и корисници инвалиднина не морају ићи у банку. 

Комплетна процедура неопходна за подношење захтјева, одобравање, исплату и отплату ових кредита, обавља се уз помоћ шалтерског радника, или поштоноше на кућном прагу.

Рате за овај кредит се уплаћују на шалтеру поште и на кућном прагу, приликом исплате пензија, односно инвалиднина, без накнаде.

У складу са правилима банке, корисници кредита могу бити пензионери или корисници инвалиднина, са минималном пензијом или инвалиднином у износу од 120,00 КМ. У случајевима када иста особа прима оба примања, могуће је удружити средства ради остваривања већег износа кредита.

Рок отплате кредита је до три године, а исти се одобрава у минималном износу од 400,00 КМ, а максималном износу од 5.000,00 КМ.

Рата кредита не смије прелазити 1/3 примања.

Пензионери, који своје пензије примају преко Пошта Српске, као и остали пензионери, имају могућност да без жираната, постану корисници новчаног кредита, по поједностављеној процедури.

Комплетна процедура неопходна за подношење захтјева, одобравање и исплату ових кредита обавља се уз помоћ шалтерског радника, или поштоноше на кућном прагу.

Рок отплате кредита је до пет година, а исти се одобрава у максималном износу до 5.000,00 КМ.

Рата кредита не смије прелазити 1/2 примања.

Иди на врх
X
CIR