Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Заштита природе

Назив издања:Заштита природе
Датум издања:07.06.2019.
Аутор:Божидар Дошеновић
Врста издања:пригодно
Техника штампања:вишебојни офсет
Шалтерски табак:8+2
Папир:муфлеп 100г
Штампарија:Форум, Нови Сад

ТАБАК    ЖИГ

Мотив:Национални парк Дрина
Каталошки број:805
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0,90 КМ
Тираж:15 000

 

Мотив:Парк природе Цицељ
Каталошки број:806
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:1,80 КМ
Тираж:15 000

Парк природе „Цицељ“ налази се у источном дијелу Републике Српске. Подручје лежи непосредно уз град Чајниче, источно и јужно од њега. Већим дијелом је на сјеверним странама масива Ковач. Статус парка природе ово подручје има од 2018. године. Прва правна заштита подручја Цицељ датира још из 1969. године када је Завод за заштиту споменика културе Босне и Херцеговине ово подручје ставио под заштиту.
Oчувано природно подручје, са изузетним флористичким диверзитетом и богатством исконских пејзажа разасутих на богатој мрежи геомoрфологије и хидрологије, основна су обиљежја подручја Цицеља, која га свакако сврставају у подручје веома привлачно за научна истраживања, спорт, рекреацију, туризам.
У Парку природе најзначајни је флористички диверзитет. Овдје су пронађена чак 43 таксона, регионално или глобално ријетке васкуларне флоре који заслужују посебну пажњу.
Национални парк „Дрина“ налази се у средњем току ријеке Дрине, односно у источном дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине, на територији општине Сребреница. У Националном парку „Дрина“ су бројна станишта ендемичних и реликтних биљних врста.
По својим димензијама и специфичном правцу пружања клисурасто-кањонска долина Дрине је јединствена и као таква једна од најзначајнијих ријечних долина у Републици Српској, али и у цијелом појасу Динарида. Она на појединим мјестима има одлике кањона са стрмим, вертикалним странама. Најмаркантнија је на  ушћу Црног потока гдје максимална дубина кањона износи 976 метара. Веома значајна је и клисурасто-кањонска долина Црног потока чије извориште се налази на преко 1100 метара надморске висине и након само 6 километара тока до ушћа у Дрину савлађује пад од преко 800 метара.
Изузетној вриједности подручја доприноси присуство Панчићеве оморике (Picea omorika), која је ендемична и терцијарно реликтна врста.
Изузетан диверзитет флоре се огледа у присуству око 635 такса васкуларне флоре.
Такође, диверзитет фауне на подручју Националног парка „Дрина“ је изузетно вриједан. Посебно  значајне врсте су мрки медвјед (Ursus arctos), дивокоза (Rupicapra rupicapra) и сури орао (Aquilachrysaetos).
Аутор: мр Божидар Дошеновић
Издавач: Поште Српске а.д. Бањалука
Сарадња: Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, Сара Поткоњак, дипл. биолог
Фото ПП Цицељ, др Југослав Брујић

Иди на врх
X
CIR