Уручење препоручених пошиљака са посебним услугама лицима старијим од 65 година

Поштовани корисници, како би се у новонасталој ситуацији и лицима старијим од 65 година побољшао приступ поштанским услугама, а осим тога предуприједила евентуална могућност кршења забране кретања, обавјештавамо вас да Препоручене пошиљке са посебним услугама (повратница, откупнина и др.) за које је поштоноша оставио Извјештај о приспјећу пошиљке, могу да се испоруче у пошти у замјену пунољетној особи која предочи важећи лични документ примаоца, под условом да је прималац пошиљке старији од 65 година.  Особа која преузима пошиљку мора имати важећи лични документ.

 

Иди на врх
X
CIR